*

The Campbell Report

Correspondence Chess
Domovská stránka Webserver Tutorial - Webserver Tutorial home page

*

 

Průvodce užíváním serveru ICCF

 

 

Tento průvodce je určen hráčům, kteří hrají na serveru ICCF:

http://www.iccf-webchess.com/

Tento průvodce si neklade za cíl poskytovat naprosto vyčerpávající informace, budu do něj však přidávat nové kapitoly, jakmile mi budou známy novinky na serveru. Budu se snažit obsah průvodce aktualizovat průběžně, je však možné, že budoucí změny v software serveru způsobí určitou neaktuálnost uváděných příkladů. Doufám, že bude užitečný jak pro nováčky na serveru, tak pro zkušenější hráče. Uvítám jakékoli návrhy na doplnění dalších kapitol, požadavky na důkladnější vysvětlení nejasných nebo nedostatečně objasněných oblastí, nebo vaše upozornění na chyby, kterých jsem se dopustil.
. -- J. Franklin Campbell

 

Poznámka překladatele:

Vážení šachoví přátelé!

Děkuji panu Campbellovi za jeho souhlas s překladem Průvodce užíváním serveru ICCF a doufám, že tato užitečná pomůcka přispěje k zvýšení počtu českých korespondenčních hráčů hrajících turnaje na serveru ICCF!

Dovolte mi několik poznámek k samotnému překladu:

-          V textu Průvodce je zařazena celá řada obrázků, vesměs kopií obrazovek, které se vám zobrazují na serveru ICCF po provedení určité akce. Anglické texty na obrazovkách pochopitelně přeloženy nejsou, protože server ICCF prozatím funguje pouze v anglické verzi. Obvykle jsou však vysvětleny v textu Průvodce.

-          Někde jsou i v českém překladu Průvodce ponechány originální anglické výrazy – to v případech, kdy text odkazuje na kliknutí na nějaký řádek nebo odkaz na obrazovce a český překlad by mohl být matoucí či zavádějící. České překlady těchto výrazů jsou však uvedeny (modrou barvou) v závorkách za výrazy.

-          Původní text Průvodce je v černé barvě, poznámky překladatele v modré barvě.

Přeji vám mnoho úspěchů při hře na serveru ICCF!

Ing. Josef Mrkvička

 

K názornější ilustraci užívání serveru ICCF jsem použil řadu zobrazení webových stránek serveru. Pro minimalizaci jejich velikosti a tím času pro jejich stažení budou zobrazeny pouze části těchto stránek.

Obsah Průvodce:

1.      Přihlášení, odhlášení

2.      Osobní nastavení & Emailové zprávy

3.      Seznam partií

4.      Stránka partie (Čeká na odpověď) ("Dovolená" vysvětlena zde)

5.      Stránka partie (Jste na tahu)

6.      Tabulky a výsledky

7.      On-line nápověda

8.      Sledovat partie on-line

9.      Tipy a rady

V ilustracích použitých v kapitolách bude můj kurzor zobrazován jako nebo

© 2005 J. Franklin Campbell. Veškerá práva vyhrazena.

Překlad z angličtiny: © 2005 Ing. Josef Mrkvička.