Ve dnech 6. – 8. října 2006 se konala poslední schůze ŘK SKŠ v letošním roce. Zasedalo se již tradičně v hotelu ATOM v Třebíči, a to za účasti všech členů ŘK SKŠ (Michálek, Mrkvička, Glembek, Sýkora, Buchníček, Židů, Nývlt), předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ Sedláčka, předsedy Disciplinární komise SKŠ Moučky, arbitra Kočího a vedoucího sboru odhadců Sochora.

Zde je přehled nejdůležitějších usnesení:

 • byla schválena Pravidla korespondenčního šachu hraného elektronickou poštou pro turnaje pořádané ŘK SKŠ v České republice,
 • byly schválen nový Soutěžní řád SKŠ v ČR a nový Klasifikační řád SKŠ v ČR s platností od 1. 1. 2007,
 • byl schválen rozpočet na rok 2007,
 • byla vzata na vědomí rezignace Vladimíra Kočího na pořadatele Poháru ČR,
 • byla schválena startovní listina Memoriálu J. Ježka – prvního českého turnaje hraného prostředníctvím webserveru ICCF a se zápočtem na ELO SKŠ i ICCF,
 • byl schválen příspěvek našemu delegátovi Petru Buchníčkovi na kongres ICCF v Dráždanech ve výši 10.000 Kč,
 • byly schváleny „divoké karty“ do semifinále Mistrovství světa ICCF hráčům Sochorovi, Soudnému a Popelkovi,
 • byla schválena změna bankovního domu, u kterého má SKŠ v ČR účet, a to z České spořitelny na ČSOB (divize Poštovní spořitelna),
 • byly schváleny nové platební podmínky SKŠ v ČR s účinností od 1.1. 2007,
 • byla vzata na vědomí zpráva arbitra a zpráva Disciplinární komise SKŠ,
 • bylo rozhodnuto, že na zápočet ELO ICCF budou standardně zasílány tyto domácí skupiny: finále MČR jednotlivců, finále MČR veteránů a všechny šachovnice I. ligy tříčlenných i čtyřčlenných družstev.

JUDr. Miroslav Michálek
předseda ŘK SKŠ v ČR