Ve dnech 26. – 28. 3. 2004 se v hotelu ATOM v Třebíči uskutečnila schůze Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice. Byla projednána řada záležitostí a přijata usnesení, ze kterých uvádíme nejdůležitější:

  1. byl schválen rozpočet roku 2004, který byl koncipován jako nevyrovnaný z důvodu mimořádně větších nákladů na Shromáždění delegátů konaném na podzim t. r.
  2. byla schválen základ sestavy pro II. ročník Slav Cupu, který organizuje Slovenská republika, ve složení Bureš, Vošahlík, Kolařík a Škorpík s tím, že další dva hráči budou doplněni dodatečně. Rovněž byla schválena sestava pro přátelský zápas s Norskem.
  3. ŘK vzala na vědomí, že do zápasu Rusko-Svět byli přijati z České republiky hráči Nývlt a Sváček, do turnaje Carlos Ros Miro Memorial hráč Sýkora, do turnaje John Jordan Memorial hráč Makovský a do turnaje Peter Wason Memorial hráč Plchut, současně bylo knstatováno, že Česká republika od ICCF obdržela 4 divoké karty pro průběžně startované semifinále Mistrovství světa ICCF.
  4. Dr. Canibal byl schválen do funkce nehrajícího kapitána pro finále VI. Mistrovství Evropy družstev a pověřen zajištěním návrhu sestavy. Soutěž zahájí 1.10. 2004.
  5. předseda ŘK Dr. Michálek byl schválen delegátem České republiky na kongres ICCF 31. 10. – 5. 11. 2004 v Bombaji – Indie.
  6. ŘK vzala na vědomí zprávu Ing. Mrkvičky o dosavadním průběhu XII. Světového poháru, který pořádá Česká republika.
  7. byly projednány problémy českých soutěží jednotlivců a soutěží družstev, zejména připomínky hráčů a kapitánů družstev, problematika webových stránek a rubriky v časopise Šachinfo.
  8. ŘK schválila termín schůze volebního Shromážedění delegátů, jehož termín byl následným hlasováním per rollam defintivně stanoven na den 20. listopadu 2004 od 10.00 hodin v Třebíči. Dr. Michálek byl pověřen zajíštěním jednacího sálu, účasti delegátů, vypracováním návrhu nových Stanov sdružení a dalších dokumentů pro konání Shromáždění, technickým zajištěním voleb a a zajištěním informace o konání Shromáždění v Šachinfu a na webových stránkách SKŠ.
  9. Byl schválen termín a místo konání příští schůze ŘK SKŠ: 3. – 5. 9. 2004, Třebíč.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR