Vážené členky a členové SKŠ v ČR –⁠ koršachoví přátelé,

protože vládní protiepidemická opatření, která doposud zabraňovala svolání a uskutečnění zasedání nejvyššího spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR, již pominula, dovoluji si Vás jménem Řídicí komise SKŠ v ČR pozvat na odloženou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR (původně plánovaný termín: 7. 11. 2020), která je nově svolána na sobotu 28. 8. 2021 a bude se konat v Praze 5 – Smíchově od 10.00 hod. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v oficiální pozvánce (viz níže). 

Pozvánka na odloženou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR svolanou na sobotu 28. 8. 2021 ke stažení: ZDE (PDF)

Poznámka: Funkční období členů volených spolkových orgánů SKŠ v ČR, tj. Řídicí komise SKŠ v ČR a Kontrolní komise SKŠ v ČR, mělo dle Stanov SKŠ v ČR skončit nejpozději dnem 31. 12. 2020, avšak v souladu s platnou „covidovou“ legislativou se prodlužuje do voleb, které se uskuteční v rámci odložené Valné hromady SKŠ v ČR svolané na sobotu 28. 8. 2021. Všichni členové spolkových orgánů s prodloužením funkčního období v tomto rozsahu souhlasili a písemně stvrdili, že setrvají na svých postech až do nejbližších voleb.

Praha 28. 7. 2021

Jménem Řídicí komise SKŠ v ČR 

Jan Židů –⁠ předseda

Dle aktuálně platných Stanov SKŠ v ČR je Valná hromada SKŠ v ČR schopna se usnášet při účasti/přítomnosti nejméně 9 členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím, tj. aktivních členů s uhrazenými členskými příspěvky (alespoň na rok, v němž se zasedání Valné hromady SKŠ v ČR koná).

Počet obdržených a potvrzených přihlášek – konečný stav ke dni 22. 8. 2021: 17/0 (přihlášení členové SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím/poradním).

VÝROČNÍ I JINÉ ZPRÁVY A VYBRANÉ EKONOMICKÉ DOKUMENTY PRO ÚČELY VALNÉ HROMADY SKŠ V ČR 2021 JSOU K DISPOZICI NÍŽE!!!

Výroční zprávy předsedy SKŠ v ČR pro delegáty Konferencí ŠSČR (J. Židů): 

Zpráva o činnosti SKŠ v ČR za rok 2016

Zpráva o činnosti SKŠ v ČR za rok 2017

Zpráva o činnosti SKŠ v ČR za rok 2018

Zpráva o činnosti SKŠ v ČR za rok 2019

Zpráva o činnosti SKŠ v ČR za rok 2020

Ekonomický úsek (A. Mrkvičková):

Účetní závěrka 2020 

Rozpočet 2021

Rozbor tržeb 2017-2021

Stručná zpráva vedoucí EU pro účely VH SKŠ v ČR 2021

Mezinárodní úsek (J. Mrkvička): 

Zpráva vedoucího MÚ – listopad 2016

Zpráva vedoucího MÚ – říjen 2017

Zpráva vedoucího MÚ – listopad 2018

Zpráva vedoucího MÚ – listopad 2019

Zpráva vedoucího MÚ – září 2020

Souhrnná zpráva vedoucího MÚ pro účely VH SKŠ v ČR 2021