Sledování partií tohoto utkání je přístupné všem (je však nastaveno 5tahové zpoždění!) a zájemci soutěž naleznou pod níže uvedeným odkazem. Náhled na konkrétní partii se zobrazí po kliknutí na odpovídající tečku (v případě probíhající partie) či výsledek (v případě skončené partie) v tabulce!  

https://www.iccf.com/event?id=91233

Čeští korespondenční šachisté si v roce 2021 připomínají hned dvě dosti významná jubilea. První z nich je kulaté a týká se události z poměrně novodobé historie, druhé pak půlkulaté, avšak v čase se vrátíme až do předminulého, tj. 19. století.

Letos tomu bude přesně 30 let, co bylo zaregistrováno Sdružení korespondenčního šachu v ČR, organizace, která si od svého vzniku v roce 1991 vždy kladla za cíl co nejlépe hájit zájmy českých koršachistů na domácím i mezinárodním poli. Z počátku jen jako národní sdružení spadající pod Svaz korespondenčního šachu ČSFR, po rozdělení Československé federativní republiky ke dni 1. 1. 1993 už jako právoplatný nástupce s vlastní právní subjektivitou a členstvím v Mezinárodní federaci korespondenčního šachu (ICCF) a v současnosti jako nestátní (nevládní) nezisková organizace se statusem zapsaného spolku.

Tou druhou, z historického hlediska pravděpodobně ještě významnější událostí, jejíž 135. výročí si letos připomínáme, je odstartování prvního korespondenčního šachového turnaje v rámci českých zemí. V roce 1886 tento turnaj vypsal prostřednictvím časopisu Tábor tehdy 20letý Karel Traxler, který byl v té době redaktorem šachové rubriky uvedeného periodika, a ještě v témže roce se ujal i jeho řízení. Za tento přelomový počin je Karel Traxler, vlastenecky založený kněz a „mistr českého umění šachového“, v nadsázce označován za praotce českých koršachistů.

Díky ochotě a vstřícnosti našich předních praktických velmistrů D. Navary, V. Lázničky, P. Michalíka a Š. Žilky se podařilo Sdružení korespondenčního šachu v ČR u příležitosti oslav výše uvedených výročí zorganizovat propagační přátelské čtyřutkání „Čeští TOP velmistři ICCF (2550+) versus čeští TOP velmistři FIDE (2550+)“, které nemá jak v tuzemském, tak i celosvětovém měřítku obdoby. Do historie se tak může zapsat jako vůbec první utkání dvou šachových světů, korespondenčního a praktického! Oficiální zahájení partií bylo nastaveno na 15. 3. 2021, tj. na den, v němž startuje celá série jubilejních a elitních turnajů ICCF, pořádaných pro změnu u příležitosti 70. výročí vzniku této mezinárodní koršachové federace.