*

The Campbell Report

Correspondence Chess

*

 

Průvodce užíváním serveru ICCF – Sledovat partie on-line

 

 

<< Předchozí stránka

Domovská stránka Webserver Tutorial

Další stránka >>

 

Zde je zkrácený seznam kroků pro sledování „živých“ (on-line) partií na serveru ICCF. Další podrobnosti viz níže.

  1. Vyhledejte si tabulku příslušného turnaje (jednou z cest je odkaz "Tables and results" (Tabulky a výsledky))
  2. Vyhledejte si partii, kterou chcete sledovat živě (oba hráče v tabulce)
  3. Klikněte na malou tečku v políčku tabulky, které představuje tuto partii. Pokud je partie již ukončena, klikněte na "0", "½" nebo "1".
  4. Pokud tečka nebo výsledek NEJSOU zároveň odkazem, pak pravidla turnaje nepovolují sledování partie živě (on-line).

Jednou z nesporných výhod šachového serveru je skutečnost, že partie mohou být sledovány živě ostatními hráči nebo šachovou veřejností. To činí podle mého názoru korespondenční šach zábavnějším a atraktivnějším. Můžeme sledovat partie našich oblíbených hráčů, vrcholových turnajů, a – což je pro mne ještě důležitější – mohu sledovat partie mých soupeřů ve svých turnajích. Server ICCF má tuto schopnost, i když (dle mého názoru, bohužel) řadu turnajů není možno sledovat živě. Pod pojmem „živě" rozumím sledování partií tak, jak se hrají v reálném čase, se zpožděním nebo bez zpoždění v počtu tahů. Přesná podoba přijatelného „živého“ sledování partií je kontroverzním tématem, u něhož není dosud dosaženo široké shody názorů.

Server ICCF povoluje startérovi turnaje specifikovat při jeho startu určité podmínky a volby:

„Pravidla" pro turnaj jsou nastavena organizátorem turnaje ve formuláři uvedeném vpravo. Pravidla pro sledování partií jsou nastavena zvlášť pro hráče, pro veřejnost (tj. pro každého, kdo se turnaje neúčastní) a (pro turnaje družstev) pro ostatní hráče v družstvu.

Pravidla pro sledování partií. Existují následující volby:

  1. Secret (Tajný)... nikdo (kromě obou hráčů a rozhodčího) nemůže sledovat partii on-line.
  2. Finished (Ukončené) ... nikdo (kromě obou hráčů a rozhodčího) nemůže sledovat partii on-line, ale ukončené partie mohou být prohlíženy nebo staženy.
  3. Live (Živě) ... hrané partie mohou být sledovány on-line, navíc ukončené partie mohou být prohlíženy nebo staženy.

Pro volbu "Finished" (Ukončené), startér turnaje musí stanovit, kolik partií v turnaji musí být ukončeno, než jsou partie uvolněny k prohlížení a / nebo stahování.

Pro volbu "Live" (Živě), startér turnaje musí stanovit, kolik partií musí být ukončeno před uvolněním možnosti sledování ukončených partií a s jakým zpožděním v tazích budou partie živě zobrazovány. Tj. pokud je nastaveno zpoždění 3 tahů, nezobrazí se poslední 3 tahy obou soupeřů. To znamená, že divák nevidí naprosto aktuální pozici v partii, ale pozici, která vznikla před několika tahy v minulosti. Pokud je nastaveno zpoždění "0" tahů, pak je zobrazená pozice naprosto aktuální.

Turnaj může být odstartován s volbami "Secret" (Tajný) nebo "Finished" (Ukončené) a později změněn na volbu "Live" (Živě) rozhodnutím rozhodčího turnaje. To umožní živé sledování partií poté, kdy se partie dostanou ze stadia raného zahájení. Později, když se všechny partie odlišují jedna od druhé, nebo – použije-li se praktičtější pravidlo – partie dosáhly určitého stanoveného počtu tahů (např. 10 nebo 20), rozhodčí turnaje může změnit nastavení na "živě". To umožní živé sledování partií bez námitek některých hráčů, že živé zobrazení jejich partií je pro ně nevýhodné, protože jejich soupeři mohou kopírovat jejich plány tím, že opakují jejich tahy proti jiným soupeřům.

Pokud se díváte na seznam turnajů na stránce "Tables and results" (Tabulky a výsledky), pak turnaje s možností živého sledování partií jsou označeny "live", např.

Pokud se díváte na turnajovou tabulku, pak pravidla pro živé sledování partií jsou uvedena pod tabulkou.

Informace o pravidlech sledování partií jsou zvýrazněny modře. V tomto turnaji mohou jak všichni hráči, tak veřejnost sledovat partie „živě“ (se zpožděním 3 tahů) okamžitě (bez čekání na ukončení určitého počtu partií).

Sledování partie

Pro sledování partie živě (nebo přehrání ukončené partie) – pokud to povolují pravidla turnaje – je vstup do tabulky turnaje zároveň odkazem na stránku s příslušnou partií.  V našem příkladu nahoře je kurzor umístěn na políčko v tabulce vyhrazené pro výsledek partie Campbell vs. Aiken. Malá tečka je zároveň odkazem na stránku s touto partií.

Poznámka: i když turnaj není uvolněn pro sledování, pak pokud jste přihlášeni, všechny vaše partie v turnaji jsou pro vás v tabulce zobrazeny jako „live“; tzn. můžete vždy přejít na vaše stránky s partiemi tím, že použijete odkazy v turnajové tabulce.

Odhlásil jsem se ze serveru, takže server nevěděl, zda jsem jedním ze soupeřů hrajících tuto partii. Toto je tedy pohled, který získá jakýkoli náhodný divák, včetně standardní velikosti diagramu. Pokud by server věděl, že jsem jedním ze soupeřů, pak by mi zobrazil aktuální pozici včetně všech detailů potřebných k provedení tahu, pokud bych byl právě na tahu. Jako neznámý divák mohu sledovat partii v situaci, která vznikla po tahu 11.dxc5. Ve skutečnosti jsem v té době zahrál už svůj 14.tah. Odkazy pod diagramem umožňují divákovi provádět tahy tak, jak byly provedeny v partii: vrátit se do základní pozice, posunout se jeden tah dopředu nebo zpět, atd. Pro více podrobností viz kapitolu Game Page (Waiting) (Stránka partie (Čeká na odpověď)) v tomto Průvodci.

 

© 2005 J. Franklin Campbell. Veškerá práva vyhrazena.

Překlad z angličtiny: © 2005 Ing. Josef Mrkvička.

<< Předchozí stránka

Domovská stránka Webserver Tutorial

Další stránka >>