Ve dnech 7. – 8. ledna 2005 proběhlo v třebíčském hotelu ATOM první řádné zasedání nově zvolené Řídicí komise SKŠ v ČR (Miroslav Michálek, Bohumír Glembek, Petr Buchníček, Josef Sýkora, Vladislav Hýbl, Zdeněk Nývlt, Jan Židů), která vzešla z volební Valné hromady SKŠ v ČR konané dne 20. 11. 2004 na témže místě.

Schůze se zúčastnilo všech sedm členů ŘK SKŠ v ČR, předseda Kontrolní a revizní komise Oldřich Sedláček a jako host Miroslav Hladký (správce LOK SKŠ v ČR).

Přehled nejdůležitějších usnesení přijatých na tomto zasedání:

  • ŘK přijala stanovisko k rezignaci Josefa Mrkvičky na post prezidenta ICCF,
  • ŘK schválila nový Soutěžní řád korepondenčních soutěží platný od 1. 2. 2005,
  • ŘK schválila start 1. MČR 3členných družstev hraného e-mailem ke dni 15. 3. 2005,
  • ŘK schválila nový způsob placení členských příspěvků a startovních poplatků,
  • ŘK schválila text zvacího dopisu pro turnaj „Foglar veterans“ a projednala organizační stránku turnaje,
  • ŘK uložila vedoucímu KÚ připravit návrh změn Klasifikačního řádu SKŠ v ČR,
  • ŘK projednala a schválila uveřejnění nové LOK SKŠ v ČR platné od 1. 1. 2015,
  • ŘK vzala na vědomí přednesenou zprávu o hospodaření za rok 2004,
  • ŘK schválila snížení výše členských příspěvků u členů ŘK na 100 Kč ročně (zavedení jednotné sazby u všech členů SKŠ v ČR bez rozdílu).
  • ŘK jmenovala Petra Buchníčka do VV ŠSČR (jako zástupce hájícího společné zájmy SKŠ v ČR a SŠP).

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR