ŘÍDICÍ KOMISE Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kolektivní statutární orgán):

Předseda
PRESIDENT OF THE CZECH CCA 
Jan Židů
K Jasánkám 1195/12h
155 00  PRAHA
zidu@skscr.cz
Místopředseda
VICE-PRESIDENT OF THE CZECH CCA
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
Renčova 1605/28
621 00  BRNO
nyvlt@skscr.cz
Ekonomka Ing. Alena Mrkvičková, MBA
Houškova 533/32
326 00  PLZEŇ
mrkvickova@skscr.cz
Vedoucí domácího úseku Mgr. Josef Sýkora
Palackého třída 2422
530 02  PARDUBICE
sykora@skscr.cz
Vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF
PERMANENT DELEGATE OF THE CZECH CCA TO THE ICCF  
(ICCF = International Correspondence Chess Federation)
Ing. Filip Mrkvička
Houškova 533/32
326 00  PLZEŇ
mrkvicka@skscr.cz

KONTROLNÍ KOMISE Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kontrolní orgán):

Předseda Mgr. Martin Hrubčík
Na Břehu 298/25
190 00  PRAHA
hrubcik@skscr.cz
Člen Ing. Vladislav Hýbl
Ústřední 34/40
102 00  PRAHA
hybl@skscr.cz
Člen Otomar Thoma
U Jezera 2033/30
155 00  PRAHA
thoma@skscr.cz

SBOR ODHADCŮ SKŠ v ČR (zajišťuje odhady neukončených partií v domácích soutěžích SKŠ v ČR):

Vedoucí Luboš Přívozník
5. května 252
415 10  TEPLICE
privoznik@skscr.cz
Zástupce vedoucího Ing. Štefan Friča
Hodakova 582/27
664 41  TROUBSKO
frica@skscr.cz

Další členové SKŠ v ČR a externisté dlouhodobě se podílející na činnostech spolku a zajišťování jeho plynulého chodu:

Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Ing. Štefan Friča
Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Jiří Beneš (*1955)
Žitenice
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Ing. Josef Mrkvička
Plzeň
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Karel Glaser
České Budějovice
glaser@skscr.cz
Tvůrce a správce „DATABÁZE SOUTĚŽÍ“, která slouží mj. ke stahování koresp. partií ve formátech CBV, PGN či PDF
Jiří Buček
Webmasterka (externí spolupracovnice)
Ivana Chvátalová
Praha

Kvalifikovaní rozhodčí SKŠ v ČR s aktuálně platnými atestacemi od ICCF (řazení dle abecedy):

ROZHODČÍ DOSAŽENÁ KVALIFIKACE SPECIALIZACE E-MAIL
Jiří Beneš (*1955) Level 2 TD webserver, klasická pošta benes@skscr.cz
Ing. Štefan Friča Level 2 TD webserver frica@skscr.cz
Karel Glaser IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta glaser@skscr.cz
Ing. Vladislav Hýbl Level 2 TD webserver hybl@skscr.cz
Ing. Josef Mrkvička IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta mrkvicka.josef@skscr.cz
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta nyvlt@skscr.cz
Mgr. Josef Sýkora Level 2 TD klasická pošta sykora@skscr.cz
Michal Volf, DiS. Level 2 TD webserver volf@skscr.cz
Jan Židů Level 2 TD webserver, klasická pošta zidu@skscr.cz

Kvalifikační stupně rozhodčích (od nejnižšího k nejvyššímu): Level 1 TD, Level 2 TD, IA (International Arbiter)

Ukázka atestace „Level 2 TD“ od ICCF: ZDE

Administrátoři SKŠ v ČR s přístupovými právy pro zavádění soutěží na webserver ICCF (řazení dle abecedy):   

ADMINISTRÁTOR HLAVNÍ PŮSOBNOST V RÁMCI SKŠ V ČR E-MAIL
Ing. Filip Mrkvička soutěže s mezinárodní hráčskou účastí, mezistátní přátelská utkání mrkvicka@skscr.cz
Ing. Josef Mrkvička soutěže s mezinárodní hráčskou účastí, mezistátní přátelská utkání mrkvicka.josef@skscr.cz
Jan Židů veškeré domácí/tuzemské soutěže s výhradní účastí členů SKŠ v ČR zidu@skscr.cz

Odhadci SKŠ v ČR evidovaní v mezinárodním registru odhadců ICCF (řazení dle abecedy):

ODHADCE AKTIVNÍ PANELISTA * TITUL ELO (2024/1) E-MAIL
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. ANO NE GM 2446 nyvlt@skscr.cz
Jan Židů NE ANO GM 2604 zidu@skscr.cz

PANELISTA = člen užší skupiny odhadců ICCF (tzv. panelistů) s právem revidovat výsledky vybraných prvoinstančních odhadů