Platební pokyny SKŠ v ČR účinné od 1. 1. 2022 (ke stažení ZDE)

s přílohami se sazebníky startovného pro domácí i mezinárodní soutěže

Žádáme plátce členských příspěvků, startovného za domácí či mezinárodní soutěže apod., aby se počínaje dnem 1. 1. 2022 řídili všemi níže uvedenými platebními pokyny:

 • Název a adresa banky: FIO banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1
 • Číslo účtu / kód banky: 2700056864/2010
 • Název účtu (majitel účtu): Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
 • Adresa majitele účtu: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky
 • Variabilní symbol se uvádí ve tvaru RRMMDDAXBY, a to tímto způsobem:
  • RRMMDD – rok, měsíc a den narození (např. 31.01.1990 = 900131)
  • A – četnost 1. platby, popř. B – četnost 2. platby
  • X – účel 1. platby, popř. Y – účel 2. platby

Za písmena A a B se podle četnosti dané položky dosadí čísla 1 – 9, za písmena X a Y se potom podle potřeby zadají některá z níže uvedených čísel, která vyjadřují účel platby:

 • 2 – startovné v soutěžích ICCF, popř. další platby v rámci ICCF (viz přílohy č. 2 – 3)
 • 3 – startovné za domácí soutěže (viz přílohu č. 1)
 • 4 – členské příspěvky SKŠ v ČR (400 Kč ročně)
 • 6 – platby (vklady) související s odvoláním proti rozhodnutí rozhodčího v domácích soutěžích, popř. proti výsledku odhadu (viz Odhadní řád SKŠ v ČR)
 • 8 – ostatní platby (účel je nutné oznámit ekonomce SKŠ v ČR e-mailem či poštou)

Pořadí dvojic čísel AX a BY při zadávání variabilního symbolu je libovolné!
Na jednom platebním příkazu či jedné složence však mohou figurovat nejvýše dva účely platby, a to kvůli bezproblémové identifikaci jednotlivých položek v celkové částce.

Příklad 1: hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na 3 roky – variabilní symbol bude 9001313400 nebo 9001310034

Příklad 2: hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na dva roky a startovné ICCF za jednu skupinu – variabilní symbol bude 9001312412 nebo 9001311224

Příklad 3: hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na jeden rok a startovné za jednu webserverovou a jednu poštovní domácí skupinu – variabilní symbol bude 9001311423 nebo 9001312314.

Žádáme všechny hráče, kteří provedli jakoukoliv platbu, aby bezodkladně zaslali avízo (pokud možno s kopií dokladu o zaplacení) na e-mailovou adresu platby@skscr.cz, popř. poštou ekonomce SKŠ v ČR:

Ing. Alena Mrkvičková, MBA

Houškova 533/32

326 00  PLZEŇ

Jen tak je totiž možné zajistit, aby o případných nepřipsaných platbách na účet SKŠ v ČR byli jejich odesílatelé vždy včas informováni a nevznikaly tak zbytečné průtahy či nedorozumění.

Roční členský příspěvek SKŠ v ČR činí 400 Kč.

Hráč, který podává přihlášku do jakékoliv soutěže pořádané SKŠ v ČR nebo ICCF prostřednictvím funkcionářů SKŠ v ČR či jejich spolupracovníků z řad členů SKŠ v ČR, musí mít uhrazené členské příspěvky alespoň na rok, v němž daná soutěž startuje, a rok po něm bezprostředně následující!


Samostatné přílohy k Platebním pokynům SKŠ v ČR:

Příloha č. 1 – Startovné v tuzemských soutěžích pouze členy SKŠ v ČR (ke stažení ZDE)

Příloha č. 2 – Startovné v celosvětových soutěžích ICCF (ke stažení ZDE)

Příloha č. 3 – Startovné v evropských soutěžích ICCF (ke stažení ZDE)