• Praha 28.08.2021:

Původně oznámené řádné zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR, které bylo v souladu se Stanovami SKŠ v ČR svoláno na 07.11.2020, se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (covid-19) a v té souvislosti vládou vyhlášeným nouzovým stavem nemohlo uskutečnit. Obdobně nemohlo být svoláno ani na jakýkoliv pozdější termín v rámci roku 2020, takže kvůli objektivním příčinám nemohly být splněny některé požadavky dané Stanovami SKŠ v ČR. Šlo zejména o nedodržení (překročení) stanovené délky funkčního období členů volených orgánů SKŠ v ČR, přičemž všichni členové těchto orgánů souhlasili s tím, že jejich funkční období se prodlouží do dne konání nejbližší volební Valné hromady SKŠ v ČR.

Zápis ze zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR konaného dne 28.08.2021 v Praze – ke stažení ZDE 

Příloha č. 1 – pozvánka na VH SKŠ v ČR 2021 rozeslaná všem členům SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – prezenční listina VH SKŠ 2021 (účast byla podmíněna přihláškou) – ke stažení ZDE

Příloha č. 3 – zpráva Kontrolní komise SKŠ v ČR za období od 19.03.2016 do 28.08.2021 – ke stažení ZDE

Příloha č. 4 – schválená novela Stanov SKŠ v ČR platná od 01.09.2021 – ke stažení ZDE

Příloha č. 5 – schválená novela Jednacího a volebního řádu VH SKŠ v ČR platná od 01.09.2021 – ke stažení ZDE

Příloha č. 6 – kandidátní listina č. 1 pro volby do Řídicí komise SKŠ v ČR s podpisy kandidátů – ke stažení ZDE 

Příloha č. 7 – kandidátní listina č. 1 pro volby do Kontrolní komise SKŠ v ČR s podpisy kandidátů – ke stažení ZDE

Příloha č. 8 – závěrečné (souhrnné) usnesení VH SKŠ v ČR 2021 – ke stažení ZDE 


• Praha 19.03.2016:

Vzhledem ke skutečnosti, že Valná hromada SKŠ v ČR řádně svolaná na pátek 12.02.2016 od 16.00 hod. se nebyla schopna na základě ustanovení § 252 odst. 1 NOZ usnášet, Řídicí komise SKŠ v ČR svolala v souladu s ustanovením § 257 odst. NOZ na sobotu 19.03.2016 od 10.00 hod. její náhradní zasedání. Na tomto náhradním zasedání již byla usnášeníschopnost Valné hromady SKŠ v ČR prakticky zaručena, neboť dle ustanovení § 257 odst. 2 NOZ může náhradní zasedání nejvyššího orgánu spolku přijímat usnesení za účasti libovolného počtu členů, neurčí-li stanovy něco jiného, což nebyl případ v té době platných Stanov SKŠ v ČR. 

Zápis ze zasedání náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR konaného dne 19.03.2016 v Praze – ke stažení ZDE

Příloha č. 1 – prezenční listina náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR (celkem 20 účastníků) – ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – pozvánka na náhradní zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR – ke stažení ZDE 

Příloha č. 3 – Stanovy SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 4 – Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 5 – zpráva předsedy Řídicí komise SKŠ v ČR (J. Židů) – ke stažení ZDE

Příloha č. 6 – zpráva vedoucího domácího úseku SKŠ v ČR (J. Sýkora) – ke stažení ZDE

Příloha č. 7 – zpráva vedoucí ekonomického úseku SKŠ v ČR (A. Mrkvičková) – ke stažení ZDE

Příloha č. 8 – zpráva vedoucího mezinárodního úseku SKŠ v ČR (J. Mrkvička) – ke stažení ZDE

Příloha č. 9 – zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (O. Sedláček) – ke stažení ZDE 

Příloha č. 10 – písemný souhlas J. Lounka s kandidaturou do Kontrolní komise SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 11 – usnesení náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR (J. Židů, J. Mrkvička) – ke stažení ZDE


 Ústí nad Orlicí 28.04.2012:

Zápis ze zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR konaného dne 28.04.2008 v Ústí nad Orlicí – ke stažení ZDE 

Příloha č. 1 – pozvánka na volební Valnou hromadu SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – prezenční listina volební Valné hromady SKŠ v ČR (celkem 11 účastníků) – ke stažení ZDE

Příloha č. 3 – Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 4 – Stanovy SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 5 – zpráva o činnosti SKŠ v ČR (B. Glembek) – ke stažení ZDE

Příloha č. 6 – zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (O. Sedláček) – ke stažení ZDE

Příloha č. 7 – usnesení volební Valné hromady SKŠ v ČR (J. Mrkvička) – ke stažení ZDE


• Třebíč 18.10.2008:

Zápis ze zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR konaného dne 18.10.2008 v Třebíči – ke stažení ZDE

Příloha č. 1 – pozvánka na volební Valnou hromadu SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – prezenční listina volební Valné hromady SKŠ v ČR (celkem 18 účastníků) – ke stažení ZDE

Příloha č. 3 – Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 4 – Stanovy SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 5 – zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR (M. Michálek) – ke stažení ZDE

Příloha č. 6 – zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (O. Sedláček) – ke stažení ZDE

Příloha č. 7 – usnesení volební Valné hromady SKŠ v ČR (B. Glembek) – ke stažení ZDE


• Třebíč 20.11.2004:

Zápis ze zasedání volebního Shromáždění zástupců SKŠ v ČR konaného dne 20.11.2004 v Třebíči – ke stažení ZDE 

Příloha č. 1 – prezenční listina volební Valné hromady SKŠ v ČR (celkem 32 účastníků, včetně 2 hostů)

Příloha č. 2 – pozvánka na volební Valnou hromadu SKŠ v ČR – ke stažení ZDE

Příloha č. 3 – Jednací a volební řád SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE

Příloha č. 4 – zpráva předsedy ŘK SKŠ v ČR o činnosti SKŠ v ČR (M. Michálek) – ke stažení ZDE

Příloha č. 5 – zpráva za sportovně-technický úsek SKŠ v ČR (V. Kočí) – ke stažení ZDE

Příloha č. 6 – zpráva za mezinárodní úsek SKŠ v ČR (J. Canibal) – ke stažení ZDE

Příloha č. 7 – zpráva za klasifikační úsek SKŠ v ČR (B. Glembek) – ke stažení ZDE

Příloha č. 8 – zpráva za ekonomický úsek SKŠ v ČR (V. Hýbl) – ke stažení ZDE

Příloha č. 9 – zpráva za Komisi rozhodčích SKŠ v ČR (Z. Nývlt) – ke stažení ZDE

Příloha č. 10 – zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR (O. Sedláček) – ke stažení ZDE

Příloha č. 11 – Stanovy SKŠ v ČR ve schváleném znění – ke stažení ZDE 

Příloha č. 12 – usnesení volebního Shromáždění zástupců SKŠ v ČR (J. Mrkvička) – ke stažení ZDE