Odkaz pro přímé načtení příslušné sekce na serveru ICCF: Elo ICCF.

Zobrazí se aktuálně platná mezinárodní ratingová listina všech aktivních hráčů s fixním ratingem:Pro získání ratingové listiny českých hráčů je zapotřebí v kolonce s popiskem „Země“ zadat možnost „Česká republika“ a potvrdit tuto volbu kliknutím na tlačítko „Vlastní výběr“, které je umístěné o něco níže.

Vygeneruje se aktuálně platná ratingová listina všech českých aktivních hráčů s fixním ratingem:Obdobným způsobem můžeme samozřejmě nahlížet i do ratingových listin ostatních zemí. Stačí si jen vybrat požadovanou zemi a toto nastavení opět potvrdit prostřednictvím tlačítka „Vlastní výběr“.

Hráče na takto pořízených výpisech lze pak dále řadit podle jejich identifikačního čísla ICCF (sloupec „ICCF ID“), státní příslušnosti (sloupec „Země“), titulu ICCF (sloupec „Titul“), příjmení (sloupec „Jméno“), celkového počtu jejich doposud odehraných partií (sloupec „Partie“), hodnoty/výše ratingu (sloupec „Rating“) atp., a to vzestupně i sestupně. Stačí vždy jen kliknout na popisek příslušného sloupce umístěného úplně nahoře (ICCF ID, Země, Titul, Jméno, Partie, Rating atd.), přičemž každým kliknutím na jeden a ten samý popisek sloupce se změní vzestupné řazení hráčů na sestupné, a naopak.

Ratingová listina vychází čtvrtletně a má platnost / je závazná po dobu příslušného kvartálu:

  • 1. ledna až 31. března (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. září do 30. listopadu);     
  • 1. dubna až 30. června (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. prosince do 28./29. února);
  • 1. července až 30. září (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. března do 31. května);
  • 1. října až 31. prosince (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. června do 31. srpna).

Zobrazení konkrétní ratingové listiny docílíme tak, že v kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (zcela nahoře napravo) zvolíme číselné označení období, pro který má/měla požadovaná ratingová listina platnost. Bude-li nás tedy zajímat např. ratingová listina platná pro čtvrtletí od 1. ledna do 31. března 2021 (viz výše uvedené vzorové screenshoty), v kolonce „Ratingová listina“ jednoduše nastavíme možnost „2020/2“ (rok/čtvrtletí). 

Kromě ratingové listiny pro klasický šach je obdobně k dispozici i ratingová listina pro tzv. Fischerovy šachy (Chess 960). Ta se nám zobrazí, změníme-li v kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (zcela nahoře nalevo) výchozí nastavení „Šachy“ na možnost „Chess 960“. Pro tuto ratingovou listinu platí prakticky to samé, co pro ratingovou listinu pro klasický šach (viz výše).