Odkaz pro přímé načtení příslušné sekce na serveru ICCF: Elo ICCF.

Zobrazí se aktuálně platná mezinárodní ratingová listina všech aktivních hráčů s fixním ratingem:

Pro získání ratingové listiny např. jen českých hráčů je zapotřebí v kolonce s popiskem „Země“ zadat možnost „Česká republika“ a potvrdit tuto volbu kliknutím na tlačítko „Vlastní výběr“, které je umístěné o něco níže.

Vygeneruje se aktuálně platná ratingová listina všech českých aktivních hráčů s fixním ratingem:

Obdobným způsobem můžeme samozřejmě nahlížet i do ratingových listin hráčů z ostatních států. Stačí jen z nabídky vybrat požadovanou zemi a přenastavení potvrdit prostřednictvím tlačítka „VLASTNÍ VÝBĚR“.

Hráče na takto pořízených výpisech lze pak dále řadit podle jejich identifikačního čísla ICCF (sloupec „ICCF ID“), státní příslušnosti (sloupec „Země“), titulu ICCF (sloupec „Titul“), příjmení (sloupec „Jméno“), celkového počtu jejich doposud odehraných partií (sloupec „Partie“), hodnoty/výše ratingu (sloupec „Rating“) atp., a to vzestupně i sestupně. Stačí vždy jen kliknout na popisek příslušného sloupce umístěného úplně nahoře (ICCF ID, Země, Titul, Jméno, Partie, Rating atd.), přičemž každým kliknutím na jeden a ten samý popisek sloupce se změní vzestupné řazení hráčů na sestupné, a naopak.

Ratingová listina vychází čtvrtletně a má platnost, resp. je závazná po dobu příslušného kvartálu:

  • 1. ledna až 31. března (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. září do 30. listopadu);     
  • 1. dubna až 30. června (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. prosince do 28./29. února);
  • 1. července až 30. září (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. března do 31. května);
  • 1. října až 31. prosince (zápočet partií skončených v předcházejícím období od 1. června do 31. srpna).

Zobrazení konkrétní ratingové listiny docílíme tak, že v kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (vlevo nahoře) zvolíme číselné označení období, pro který má/měla požadovaná ratingová listina platnost. Bude-li nás tedy zajímat např. ratingová listina platná pro čtvrtletí od 1. ledna do 31. března 2023 (viz výše a níže uvedené vzorové screenshoty), v kolonce „Ratingová listina“ jednoduše nastavíme možnost „2023/1“ (rok/čtvrtletí). 

Kromě ratingové listiny pro klasický šach je k dispozici i ratingová listina pro Chess 960 (tzv. Fischerovy šachy). Stačí jen v kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (vlevo nahoře) změnit výchozí nastavení „Šachy“ na možnost „Chess 960“:

Pro ratingovou listinu pro Fischerovy šachy (Chess 960) platí prakticky to samé, co pro ratingovou listinu pro klasický šach, takže i z ní lze vyfiltrovat např. jen české aktivní hráče s fixním ratingem pro Chess 960, když do kolonky s popiskem „Země“ zadáme „Česká republika“ a tuto volbu potvrdíme kliknutím na tlačítko „VLASTNÍ VÝBĚR“

Aktivní hráč = hráč, který v posledních 24 měsících vykázal jakoukoliv hráčskou aktivitu, tj. měl/má rozehranou alespoň jednu partii v klasickém či Fischerově šachu, bez ohledu na to, zda se jednalo/jedná o partii se zápočtem do ratingu, či nikoliv. 

Fixní rating = rating (pro klasický či Fischerův šach), který hráč trvale získá po odehrání a započtení nejméně 30 partií (do tohoto počtu se logicky nezapočítávají případné partie bez zápočtu do ratingu).