Ve dnech 24. – 26. 6. 2005 se uskutečnila v třebíčském hotelu ATOM v pořadí druhá letošní schůze Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice. Schůze se zúčastnili všichni členové ŘK, tedy pánové Michálek, Glembek, Hýbl, Buchníček, Nývlt, Sýkora a Židů, předseda Kontrolní komise Sedláček, předseda Disciplinární komise Moučka, arbitr Kočí a dále pánové Mrkvička, Canibal a Kukačka. Schůze byla zahájena již v pátek večer neformální diskusí a pokračovala v sobotu do pozdních večerních hodin.

Řídicí komisí byla přijata tato nejdůležitější usnesení:

 • byl schválen nový Disciplinární řád s platností od 25. 6. 2005,
 • došlo k výměně vedoucího rubriky Korespondenční šach v časopise Šachinfo, když Josef Sýkora byl nahrazen Janem Židů,
 • byly schváleny dílčí změny webových stránek SKŠ,
 • ve funkci arbitra byl potvrzen Vladimír Kočí, zástupcem arbitra jmenován Ladislav Pravec,
 • Vladimír Kočí byl pověřen zpracováním návrhu změn Pravidel KŠ pro hru klasickou poštou,
 • Zdeněk Nývlt byl pověřen zajistit překlad pravidel ICCF pro hru e-mailem a přes webserver,
 • Petr Buchníček a Jan Židů zajistí zápočet vybraných rozehraných českých turnajů na ELO ICCF a Petr Buchníček zajistí zasílání výsledků skončených partií pro zápočet na ELO ICCF v daných termínech,
 • bylo vysloveno poděkování Josefu Sýkorovi a Petru Buchníčkovi za organizaci turnajů Foglar veterans,
 • vedoucí MÚ Petr Buchníček byl schválen jako delegát SKŠ pro Kongres ICCF v Argentině v říjnu 2005,
 • do semifinále Mistrovství Evropy jednotlivců byli nominování hráči Machýček a Markytán,
 • pro zápočet na ELO ICCF byly schváleny tyto turnaje: MČR-F, MČRE-F, 1. šachovnice I. ligy družstev,
 • byl schválen rozpočet na kalendářní rok 2005,
 • byly schváleny Pokyny pro rozhodčí soutěží SKŠ s platností od 1. 8. 2005,
 • ŘK vzala na vědomí zprávu Josefa Mrkvičky o stavu XII. Světového poháru,
 • do funkce archiváře partiového materiálu byl schválen Jiří Buček,
 • GM Jaroslav Hýbl byl nominován na „Korespondenčního šachistu století“ u příležitosti 100. výročí organizovaného šachu v ČR,
 • potvrzena byla veškerá hlasování per rollam uskutečněná v období mezi schůzemi ŘK,
 • byl stanoven termín a místo konání příští schůze ŘK SKŠ: 18. – 20. 11. 2005, Praha.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ