Vážení přátelé!

Dne 17. 11. 2014 proběhla na serveru ICCF další aktualizace.

Nejdůležitější změnou je to, že podle rozhodnutí Kongresu ICCF v Sydney nebudou muset v turnajích družstev ICCF kapitáni družstev podávat reklamace jménem hráčů svých družstev. Tyto reklamace budou zasílány přímo hráči rozhodčímu turnaje. Kapitáni družstev však budou nadále informováni e-mailem o těchto reklamacích a jejich vyřízení.

Další provedené změny:

Některé reklamace budou serverem vyhodnocovány automaticky (např. trojnásobné opakování pozice). U dalších reklamací budou v partii zastaveny hodiny po dobu, kdy bude reklamace řešena rozhodčím.

Významně byla vylepšena předpověď ratingu (rating forecast).

Funkce vyhledávání na titulní straně (vpravo nahoře) se bude vztahovat i na informace podávané národními federacemi. Rychlé zprávy (na stránce dole) budou obsahovat i informace o normách získaných v turnajích ICCF.

Delegáti národních federací budou moci na server vkládat fotografie hráčů svých federací; fotografie budou schvalovány Marketingovým ředitelem ICCF. Má-li tedy někdo z Vás zájem mít svou fotku na serveru ICCF, nechť se na mne obrátí!

Dále byla provedena oprava některých chyb na serveru. Další aktualizace proběhne v prosinci 2014 a bude mj. obsahovat i další změny Pravidel ICCF, schválené Kongresem v Sydney.

Plzeň 18. 11. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

(na základě informací zveřejněných na serveru ICCF zde)