Help Ukraine (ITA)

Vážení přátelé, italská federace KŠ ASIGC pořádá Open turnaj na pomoc občanům Ukrajiny, s tím, že všechny výnosy ze startovného budou darovány Ukrajinskému červenému kříži  (redcross.org.ua/en/) nebo podobné organizaci. Hraje se na webserveru ICCF Open turnaj Jedna etapa Skupiny s 11 hráči Turnaj nezapočítaný do ratingu ICCF Časová kontrola: 10 tahů za 20 dnů (dovolená…

Kompletní sazebníky startovného pro rok 2022 zveřejněny!

Vážení přátelé, pod záložkou EKONOMIKA SKŠ byly zveřejněny 3 přílohy Platebních pokynů SKŠ v ČR účinných od 1. 1. 2022, které obsahují aktuálně platné sazebníky startovného do domácích i mezinárodních soutěží! Do budoucna již nebudou tyto sazebníky přímou součástí dokumentu Platební pokyny SKŠ v ČR, nýbrž budou obsahem jeho samostatných příloh. -jazi-  

Pravidla ICCF platná od 1. 1. 2022

Vážení přátelé, dokončil jsem překlad aktualizovaných Pravidel ICCF platných od 1. 1. 2022, najdete je pod hlavičkou Dokumenty ICCF. Doporučuji, abyste jejich studium zahájili úvodní pasáží, která obsahuje odkazy na kapitoly, v nichž došlo ke změně ve srovnání s rokem 2021. S pozdravem Plzeň 4. 2. 2022 Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2022

Vážení přátelé, Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2022: Start: 15. 3. 2022: hraje se na serveru ICCF, časová kontrola 10/50. První dva hráči z každé skupiny Turnaje kandidátů (v případě potřeby se použije tie-break) postoupí do Finále Mistrovství Evropy. Všechny skupiny budou mít obvykle 13 hráčů, ale v závislosti na počtu přihlášek bude mít pořadatel právo…

ICCF Švýcarský Systém – KO Turnaj

Vážení přátelé, ICCF oznamuje první ICCF Švýcarský systém – KO turnaj, sponzorovaný Opening Masterem. Turnaj bude hrán na serveru ICCF a organizován na třech nebo čtyřech úrovních. Formát: 1. kolo: Skupiny po 11 (v případě potřeby 13) hráčích. Všechny skupiny budou mít přibližně stejný průměrný rating. Všichni hráči, kteří dosáhnou více než 50% možných bodů…

Nová výše startovného v turnajích ICCF od 01.01.2022!

Na základě výsledků hlasování Kongresu ICCF 2021 došlo u turnajů organizovaných ICCF s účinností od 01.01.2022 k plošnému snížení výše startovních poplatků za účast hráčů v soutěžích, tj. startovného, což se nutně promítlo i do nově sestaveného sazebníku startovného ICCF pro členy SKŠ v ČR, kteří v případě podání přihlášky a platby startovného ICCF prostřednictvím SKŠ v…

Gheorghe Rotariu Memorial (Rumunsko)

Vážení přátelé, Rumunská centrální komise korespondenčního šachu s potěšením oznamuje pořádání mezinárodního zvacího turnaje na památku ICCF GM Gheorghe Rotariu. Memoriál se uskuteční na serveru ICCF a bude sestávat ze 2 skupin s 13-15 hráči. Do každé skupiny je zván 1 český hráč: Skupina A: plánovaná kategorie 8-9, minimální rating 2426 Skupina B: plánovaná kategorie…