Ve dnech 5. – 7. října 2007 se v hotelu Frankův dvůr v Jindřichově Hradci konala poslední schůze Řídicí komise SKŠ v ČR v tomto roce. Z členů Řídicí komise se jednání zúčastnili pánové Michálek, Buchníček, Glembek, Sýkora, Nývlt a Židů (omluven Mrkvička), předseda Kontrolní komise Sedláček, vedoucí Sboru odhadců Sochor, webmaster Peroutík a jako host byl pozván spolupracovník mezinárodního úseku Ertl. Omluveni dále byli arbitr Kočí a předseda Disciplinární komise Moučka.

Přijata byla následující usnesení:

  • byl schválen nový Soutěžní řád s platností od 1. 1. 2008,
  • byla schválena výše startovních poplatků soutěží SKŠ hraných prostřednictvím webserveru ICCF,
  • byla schválena divoká karta do semifinále Mistrovství světa ICCF pro hráče Hladečka,
  • bylo rozhodnuto uspořádat další ročník Foglarova memoriálu za předpokladu schválení kongresem ICCF,
  • byl schválen příspěvek na kongres delegátovi SKŠ Buchníčkovi ve výši 20.000 Kč,
  • bylo schváleno odeslání zálohy na vyúčtování ICCF ve výši 2.500 CHF na účet ICCF,
  • vedoucí mezinárodního úseku byl pověřen zaslat ICCF podklady pro vyúčtování našich rozhodčích v turnajích ICCF,
  • bylo rozhodnuto, že reprezentační družstva budou sestavována tím způsobem, že nejprve bude jmenován kapitán družstva a následně družstvo sestaví vedoucí mezinárodního úseku ve spolupráci s tímto kapitánem, přičemž navrženou sestavu schválí ŘK,
  • byly schválen dokument s názvem Pokyny pro rozhodčí,
  • byl schválen termín a místo konání příští schůze ŘK SKŠ: 18. – 20.4. 2008, Ústí nad Orlicí.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR