Dne 18. 10. 2008 dopoledne se v hotelu ATOM v Třebíči uskutečnila schůze Řídicí komise SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni členové ŘK, tj. pánové Michálek, Buchníček, Glembek, Mrkvička, Nývlt, Sýkora a Židů, dále předseda Kontrolní a revizní komise pan Sedláček, předseda Disciplinární komise pan Moučka a předseda sboru odhadců pan Sochor.

Hlavním a v podstatě jediným bodem programu schůze byla organizační a technická příprava odpolední Valné hromady SKŠ v ČR. Bylo konstatováno, že byly splněny všechny dílčí úkoly stanovené ŘK na jarní schůzi v souvislosti s Valnou hromadou.

Dále byla potvrzena všechna hlasování per rollam, která proběhla v období od poslední schůze v Třebíči.

Ing.Josef Mrkvička, sekretář ŘK SKŠ v ČR