Dne 18. 10. 2008 se v přestávce Valné hromady SKŠ ČR v hotelu ATOM v Třebíči uskutečnila ustavující schůze nové Řídicí komise SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni nově zvolení členové ŘK, tj. pánové Buchníček, Glembek, Mrkvička, Nývlt, Sochor, Sýkora a Židů, a jako host pan Karel Glaser.

ŘK se na své ustavující schůzi dohodla na následujícím rozdělení funkcí:

  • Předseda Řídicí komise: Bohumír Glembek
  • Sekretář: Josef Mrkvička
  • Vedoucí ekonomického úseku: Bohumír Glembek (dočasně, musí být řešeno)
  • Vedoucí mezinárodního úseku a delegát ICCF: Petr Buchníček
  • Vedoucí sportovně-technického úseku: Josef Sýkora
  • Vedoucí klasifikačního úseku: Jan Židů
  • Vedoucí úseku rozhodčích: Zdeněk Nývlt
  • Člen Řídicí komise: František Sochor

Nově zvolený předseda ŘK byl pověřen, aby o tomto rozdělení informoval Valnou hromadu. Schůze byla poté přerušena a pokračovala po ukončení Valné hromady za řízení nově zvoleného předsedy B. Glembka.

Na návrh předsedy ŘK byl novým arbitrem SKŠ jmenován jednomyslným rozhodnutím ŘK pan Karel Glaser z Českých Budějovic, který již dříve vyslovil se svým případným jmenováním písemný souhlas.

ŘK se dohodla, že jarní schůze ŘK se uskuteční ve dnech 17. – 19. 4. 2009, a to předběžně v Ústí nad Orlicí (hotel UnO).

Ing.Josef Mrkvička, sekretář ŘK SKŠ v ČR