Ve dnech 20. – 22. 4. 2007 se uskutečnilo v třebíčském hotelu ATOM pravidelné zasedání Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice. Ta se jako obvykle sešla v plné sestavě, tedy pánové Michálek, Buchníček, Glembek, Mrkvička, Nývlt, Sýkora a Židů. Dále byli přítomni: předseda Kontrolní a revizní komise Sedláček, přeseda Disciplinární komise Moučka a vedoucí Sboru odhadců Sochor.

ŘK SKŠ v ČR se ve svých usneseních zavázala:

 • připravit přechod na rating ICCF u tuzemských turnajů,
 • připravit pořádání tuzemských turnajů na serveru ICCF,
 • udělovat medaile a diplomy všem hráčům, kteří se umístí na prvních 3 místech velmistrovských skupin ve Foglarově memoriálu,
 • připravit návrh nových pokynů pro rozhodčí a novou hospodářskou směrnici,
 • požádat Kongres ICCF 2007 o schválení pořádat Foglarův memoriál další 3 roky,
 • nabídnout funkci hlavního pořadatele těchto turnajů Jaromíru Canibalovi,
 • provést revizi všech usnesení ŘK SKŠ v ČR od listopadu 2003 do současnosti,
 • zaslat knihu "Historie korespondenčního šachu" prof. Pagnimu pro bibliografické účely ICCF,
 • projednat s webmasterem změny na webových stránkách SKŠ v ČR,
 • provést změnu Stanov SKŠ v ČR ve smyslu zákona č. 342/2006 Sb. na Valné hromadě v roce 2008,
 • uhradit startovné družstvu funkcionářů SKŠ v ČR na turnaji čtyřčlenných družstev v Pardubicích, pokud bude sestaveno,
 • uspořádat k 1. 12. 2007 na webserweru ICCF tuzemský turnaj s názvem Memoriál Víta Paroulka,
 • podpořit kandidaturu Josefa Mrkvičky do funkce generálního sekretáře ICCF na Kongresu ICCF 2007,
 • vyplatit každoročně k 30. 6. odměnu 1.000 Kč archiváři SKŠ v ČR Jiřímu Bučkovi,
 • svolat další zasedání ŘK SKŠ v ČR v termínu 5. 10. – 7. 10. 2007 (o místě konání bude rozhodnuto později).

Dále ŘK SKŠ v ČR na svém zasedání:

 • schválila upravený rozpočet na rok 2007,
 • schválila hospodářskou směrnice upravující hrazení nákladů rozhodčích a startérů domácích turnajů hraných klasickou poštou,
 • schválila příspěvek na výkon činnosti rozhodčích ve výši 6 Kč za každou partii,
 • schválila zrušení paušálního příspěvku pro rozhodčí na internetové připojení,
 • potvrdila své dřívější rozhodnutí, že každý hráč, který se přihlašuje do jakéhokoliv domácího či mezinárodního turnaje, musí mít uhrazeny členské příspěvky alespoň na aktuální a následující rok.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR