Ve dnech 21. – 23. 04. 2006 se konalo v hotelu ATOM v Třebíči zasedání Řídicí komise SKŠ v ČR, kterého se zúčastnili všichni její členové (Michálek, Glembek, Buchníček, Židů, Sýkora, Nývlt, Hýbl). Tradičně nechyběli ani další funkcionáři (Sedláček, Moučka, Kočí) a přizvaní hosté (Mrkvička, Buček, Fuka). Na tomto zasedání byly schváleny důležité personální změny v řadách ŘK. Ze své funkce odstoupil vedoucí ekonomického úseku Ing. Vladislav Hýbl a rovněž pokladník SKŠ v ČR Miroslav Fuka. Na post vedoucího ekonomického úseku byl jednomyslně volen stávající sekretář sdružení Ing. Bohumír Glembek a v souladu s § 12, odst. 5, písm. c Stanov SKŠ v ČR byl do Řídicí komise kooptován ing. Josef Mrkvička – exprezident ICCF, který současně převzal funkci sekretáře SKŠ v ČR po Ing. Bohumíru Glembkovi.

Již v novém složení (Michálek, Mrkvička, Buchníček, Židů, Sýkora, Nývlt, Glembek) pak ŘK SKŠ v ČR přijala následující nejdůležitější usnesení:

 • V souvislosti s přijatými personálními změnami v ŘK budou kontaktními osobami pro ICCF pánové Michálek, Buchníček a Mrkvička.
 • Za dlouholetou obětavou funkcionářskou práci byl odměněn finačním darem pan Miroslav Fuka.
 • Byla oficiálně zřízena funkce archiváře SKŠ v ČR, ve které byl jednomyslně potvrzen pan Jiří Buček.
 • Odměna za umístění družstva ČR v turnaji ROCHADE 5171 bude rozdělena poměrným způsobem mezi hráče a kapitána družstva.
 • Byl vysloven souhlas s koncepcí změn Klasifikačního řádu SKŠ v ČR a Soutěžního řádu SKŠ v ČR, které budou schváleny pro nový cyklus soutěží.
 • Výsledky tuzemských soutěží družstev (kromě již rozehraných ročníků) již nebudou zasílány na zápočet ELO ICCF.
 • Vedoucí úseku rozhodčích provede nábor nových rozhodčích formou výzvy na webových stránkách SKŠ v ČR.
 • Byl schválen rozpočet na rok 2006.
 • Byly vzaty na vědomí výsledky Batíkova memoriálu s úkolem dořešit předání finančních odměn.
 • Byla vzata na vědomí situační zpráva z XII. Světového poháru ICCF.
 • Byla jmenována "komunikační skupina" pro spolupráci s webmasterem SKŠ v ČR ve složení Michálek, Buchníček a Židů.
 • Byl schválen nový Statut arbitra SKŠ v ČR.
 • Bylo přijato rozhodnutí o prodloužení termínu přihlášek do otevřeného turnaje v PŠ korespondenčních hráčů v Karviné.
 • Bylo přijato rozhodnutí, že členové SKŠ v ČR ve věku 80 let a více nebudou muset počínaje rokem 2007 platit členské příspěvky.
 • Bylo přijato rozhodnutí o vypsání turnaje pro české hráče na webserveru ICCF s předpokládaným startem v prosinci 2006.
 • Byl schválen termín a místo konání a příštího zasedání ŘK SKŠ: 6. – 8. 10. 2006, Třebíč.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR