Přátelský zápas Polsko – Zbytek Evropy

Vážení přátelé!

Evropská zóna ICCF pořádá přátelský zápas „Polsko – Zbytek Evropy“. Hrát se bude nejméně na 60 šachovnicích, na webserveru ICCF, podle standardních pravidel ICCF pro hru na serveru, každý se svým soupeřem 2 partie, jednu bílými a jednu černými. Partie budou započteny do ratingu ICCF.

Start zápasu: 15. 12. 2016

Každá evropská federace KŠ může nominovat do družstva Zbytku Evropy 3 hráče, z toho 1 hlavního hráče a 2 náhradníky. Pokud některá federace dodá méně než 2 hráče, mohou být do družstva zařazeni jako náhradníci další hráči z jiné federace.

Zájemci o zařazení do družstva Zbytku Evropy, hlaste se nejpozději do 10. 11. 2016 e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí. Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016-2017.

V případě vyššího počtu přihlášených hráčů rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

 

Plzeň 19. 10. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Družstvo ČR potřetí za sebou vítězem turnaje Chessfriends Rochade 5171!

Vážení přátelé,

ačkoli turnaj ještě není ukončen, je již nyní jasné, že družstvo ČR potřetí za sebou zvítězilo v prestižním turnaji 10členných družstev Chessfriends Rochade 5171, který se koná vždy s odstupem 5 let k výročí založení tohoto německého klubu KŠ. Znamená to, že naše družstvo vyhrálo všechny dosavadní 3 ročníky tohoto turnaje!

Tabulku turnaje viz https://www.iccf.com/event?id=44832. Turnaj se hrál zápasovým systémem, tj. vítězství v zápase 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.

Družstvo hrálo pod vedením osvědčeného nehrajícího kapitána IM Petra Buchníčka v sestavě:

 1. GM Jan Židů
 2. GM Kamil Stalmach
 3. GM Jan Lounek
 4. GM Ludvík Pospíšil
 5. SIM Petr Makovský
 6. SIM František Sochor
 7. SIM Josef Mrkvička (dělil 1. místo na své šachovnici s horším S-B)
 8. SIM Jiljí Bureš
 9. GM Zdeněk Nývlt (vyhrál svou šachovnici)
10. Jiří Hostinský

K tomuto mimořádnému hattricku našemu družstvu srdečně blahopřejeme!

Plzeň 2. 10. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

SPĚCHÁ! Zvací turnaj „Belarus – Blue Lake 4“

Běloruská federace KŠ pořádá mezinárodní zvací turnaj „Belarus – Blue Lake 4“ a zve do něj jednoho našeho hráče.

Hraje se na webserveru ICCF, tempem 10/50.

Předpokládaný start turnaje: 15. 11. 2016

Kategorie: 7-8

Počet hráčů: 15

Podmínka účasti: Elo k 1. 10. 2016 (2016/4) 2430+

Přihlášky: nejpozději do 7. 10. 2016 na adresu MÚ international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016-2017.

V případě většího počtu přihlášek rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

Plzeň 25. 9. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé,

konec léta se blíží, a tak je čas přihlásit se do nějakých soutěží, abyste jejich partie mohli prohánět na svých mašinkách………..o:)))))))
Nabízím Vám účast v turnajích, které zahájí do konce tohoto roku i s dosud přihlášenými hráči a podmínkami pro hraní v nich……………


16. Mistrovství České republiky veteránů

      hrané na webserveru ICCF

bude odstartováno 01.11.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) V době startu 01.11.2016 jim bude nejméně 50 let
2) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
3) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
4) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300

 

33. Pohár České republiky hraný na webserveru ICCF

bude startovat též 01.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
3) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2000. V případě velkého zájmu budou zařazeni Ti s vyšším Elo a ostatním bude startovné vráceno

 

34. Pohár České republiky hraný klasickou poštou

bude odstartován také 1.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Startovné uhradí až podle počtu partií v hodnotě 10Kč za partii

 

Memoriál Břetislava Modra

bude odstartován 01.12.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300
3) Startovné se neplatí

 

ZVACÍ turnaje!!

V současné době se hraje o tyto tituly:

GM – velmistr v korespondenčním šachu
SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu
IM – mezinárodní mistr v korespondenčním šachu
CCM – mistr v korespondenčním šachu
CCE – expert v korespondenčním šachu

Řídící komise SKŠ připravila svým členům krásný dárek! Získala právo pořádat každoročně zvací turnaje s možností získat některé ze zmiňovaných titulů!

 

V roce 2016 budou odstartovány čtyři turnaje s těmito kategoriemi

Czech Invitationals 2016 (CZE)

Czech Invitational 2016 – turnaj Morava 01

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Svratka 02

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Dyje 03

Kategorie 1-2

Czech Invitational 2016 – turnaj Odra 04

Kategorie 1-2

Ve skupinách bude hrát vždy 15 hráčů, z toho maximálně 7 domácích!
Do turnajů Morava a Svratka se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2301.
Do turnajů Dyje a Odra se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2200.

ŘK má zájem o kvalitu domácích soutěží, a tak při převisu zájemců o tyto turnaje bude upřednostňovat hráče, kteří v těchto soutěžích hrají a pomáhají zvyšovat jejich kvalitu.

K účasti v domácích soutěžích se bude přihlížet následujícím způsobem:
Hráč dostane za každou sehranou domácí soutěž jednotlivců jeden bod, a to bez ohledu na výsledek.
Za soutěž družstev dostane hráč dokonce dva body.
Vždy se budou počítat poslední tři kalendářní roky, tedy letos – 2013, 2014 a 2015, v příštím roce 2017 pak 2014, 2015 a 2016, atd.

Turnaje budou zahajovat vždy 1. 12. příslušného kalendářního roku, letos je start 1. 12. 2016!

Hráč se může přihlásit do dvou turnajů, v nichž splňuje požadavek na minimální Elo. Do druhého turnaje však bude zařazen pouze v případě, že bude zapotřebí turnaj doplnit o domácí účastníky na celkový počet maximálně 7.

V přihlášce je nutno uvést seznam odehraných domácích soutěží odstartovaných v letech 2013, 2014 a 2015!! Startovné se neplatí, ale každý přihlášený hráč však musí mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Pardubice 09.09.2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz