Mistrovství Evropy jednotlivců – Turnaj kandidátů 2015

Evropská zóna ICCF vypisuje nový turnaj hraný na webserveru ICCF, spadající do nové struktury Mistrovství Evropy jednotlivců (turnajová pravidla dostupná zde).

Turnaj kandidátů Mistrovství Evropy 2015, hraný na webserveru ICCF

Start: 15. 3. 2015

Hraje se ve skupinách po 13 hráčích, organizátor turnaje má však právo tento počet změnit na 11, 15 nebo 17. Vítěz skupiny a hráč na 2. místě postupují do Finále.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2401+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2451+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) účastníci minulých nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich dosáhli nejméně 45 % možných bodů (pokud nezískali vyšší kvalifikaci) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili.

Startovné: 620,- Kč za 1 skupinu

Přihlášky: nejpozději do 18. 2. 2015 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ na roky 2015-2016.

 

Plzeň 15. 12. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

Zápas Itálie – Zbytek Evropy na 100 šachovnicích

Vážení přátelé!

Dne 1. 3. 2015 bude odstartován přátelský zápas družstev Itálie – Zbytek Evropy na 100 šachovnicích. Každá evropská země má právo nominovat 3 hráče do družstva Zbytku Evropy.

Zápas se hraje na webserveru ICCF, tempo hry 50 dnů na 10 tahů; každý hráč sehraje se svým soupeřem 2 partie, jednu bílými a jednu černými kameny.

Zájemci o účast v družstvu Zbytku Evropy, hlaste se prosím nejpozději do 10. 1. 2015 na adrese Mezinárodního úseku zde. Zodpovědným pracovníkem MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči je vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, zájemci musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2015 a 2016. V případě většího počtu přihlášek než 3 provede výběr ŘK SKŠ, hlavním kritériem bude vyšší Elo 2015/1.

Plzeň 14. 12. 2014
Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

Zemřel slovenský GM Peter Marczell

Vážení přátelé!

Nedávno ke mně dorazila ze Slovenska smutná zpráva: dne 5. 12. 2014 opustil ve věku 73 let řady slovenských korespondenčních šachistů velmistr Peter Marczell.

Ti „dříve narození“ mezi námi si možná ještě vzpomenou, že jeho významné šachové úspěchy začaly v době společného československého státu v letech 1985-86, kdy zvítězil v 21. přeboru ČSSR. V roce1996 získal titul IM, v roce 1999 titul SIM a nakonec v roce 2006 titul GM. Reprezentoval Československo (např. ve 12. Olympiádě), zúčastnil se Kongresu ICCF 2003 v Ostravě a svou druhou normu a tím i titul GM získal v Memoriálu Františka Batíka, pořádaném SKŠ v ČR, kde jeho sílu na své kůži poznal i pisatel těchto řádků. Dlouhou dobu byl i šéfredaktorem slovenského koršachového časopisu „Šach“.

Odchod Petra Marczella je určitě pro slovenský korespondenční šach velkou ztrátou. Prosím ty z Vás, kteří ho znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku. Čest jeho památce!

Plzeň 8. 12. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku