SPĚCHÁ! Zvací turnaj „Belarus – Blue Lake 4“

Běloruská federace KŠ pořádá mezinárodní zvací turnaj „Belarus – Blue Lake 4“ a zve do něj jednoho našeho hráče.

Hraje se na webserveru ICCF, tempem 10/50.

Předpokládaný start turnaje: 15. 11. 2016

Kategorie: 7-8

Počet hráčů: 15

Podmínka účasti: Elo k 1. 10. 2016 (2016/4) 2430+

Přihlášky: nejpozději do 7. 10. 2016 na adresu MÚ international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016-2017.

V případě většího počtu přihlášek rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

Plzeň 25. 9. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé,

konec léta se blíží, a tak je čas přihlásit se do nějakých soutěží, abyste jejich partie mohli prohánět na svých mašinkách………..o:)))))))
Nabízím Vám účast v turnajích, které zahájí do konce tohoto roku i s dosud přihlášenými hráči a podmínkami pro hraní v nich……………


16. Mistrovství České republiky veteránů

      hrané na webserveru ICCF

bude odstartováno 01.11.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) V době startu 01.11.2016 jim bude nejméně 50 let
2) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
3) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
4) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300

 

33. Pohár České republiky hraný na webserveru ICCF

bude startovat též 01.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít uhrazené startovné 160Kč
3) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2000. V případě velkého zájmu budou zařazeni Ti s vyšším Elo a ostatním bude startovné vráceno

 

34. Pohár České republiky hraný klasickou poštou

bude odstartován také 1.11.2016

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Startovné uhradí až podle počtu partií v hodnotě 10Kč za partii

 

Memoriál Břetislava Modra

bude odstartován 01.12.2016.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Zařazeni na SL budou Ti, kteří splní tyto podmínky do tohoto termínu:
1) Budou mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017
2) Budou mít Elo k 01.10.2016 alespoň 2300
3) Startovné se neplatí

 

ZVACÍ turnaje!!

V současné době se hraje o tyto tituly:

GM – velmistr v korespondenčním šachu
SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu
IM – mezinárodní mistr v korespondenčním šachu
CCM – mistr v korespondenčním šachu
CCE – expert v korespondenčním šachu

Řídící komise SKŠ připravila svým členům krásný dárek! Získala právo pořádat každoročně zvací turnaje s možností získat některé ze zmiňovaných titulů!

 

V roce 2016 budou odstartovány čtyři turnaje s těmito kategoriemi

Czech Invitationals 2016 (CZE)

Czech Invitational 2016 – turnaj Morava 01

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Svratka 02

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Dyje 03

Kategorie 1-2

Czech Invitational 2016 – turnaj Odra 04

Kategorie 1-2

Ve skupinách bude hrát vždy 15 hráčů, z toho maximálně 7 domácích!
Do turnajů Morava a Svratka se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2301.
Do turnajů Dyje a Odra se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2200.

ŘK má zájem o kvalitu domácích soutěží, a tak při převisu zájemců o tyto turnaje bude upřednostňovat hráče, kteří v těchto soutěžích hrají a pomáhají zvyšovat jejich kvalitu.

K účasti v domácích soutěžích se bude přihlížet následujícím způsobem:
Hráč dostane za každou sehranou domácí soutěž jednotlivců jeden bod, a to bez ohledu na výsledek.
Za soutěž družstev dostane hráč dokonce dva body.
Vždy se budou počítat poslední tři kalendářní roky, tedy letos – 2013, 2014 a 2015, v příštím roce 2017 pak 2014, 2015 a 2016, atd.

Turnaje budou zahajovat vždy 1. 12. příslušného kalendářního roku, letos je start 1. 12. 2016!

Hráč se může přihlásit do dvou turnajů, v nichž splňuje požadavek na minimální Elo. Do druhého turnaje však bude zařazen pouze v případě, že bude zapotřebí turnaj doplnit o domácí účastníky na celkový počet maximálně 7.

V přihlášce je nutno uvést seznam odehraných domácích soutěží odstartovaných v letech 2013, 2014 a 2015!! Startovné se neplatí, ale každý přihlášený hráč však musí mít uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do   30.09. 2016!

Pardubice 09.09.2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz

Smutná zpráva

Všem členům SKŠ v ČR s velkým zármutkem oznamuji, že v neděli 4. září 2016 naši "koršachovou rodinu" navždy opustil velice silný korespondenční i praktický hráč, dlouholetý funkcionář SKŠ v ČR, vedoucí rubriky Korespondenční šach v měsíčníku Československý šach, jistý medailista ještě neskončeného 28. MS ICCF, ale především skvělý člověk, kolega a kamarád, Ing. Petr Boukal z Prahy. Stalo se tak po těžké nemoci, ve věku 69 let.

 

Petr si svým skvělým medailovým umístěním ve finálové skupině 28. cyklu MS ICCF zajistil i titul mezinárodního velmistra ICCF, žel osud mu už nedopřál si radost z nově nabytého titulu naplno užít.

 

Velké poděkování nás všech patří Petrovi zejména za jeho dlouhodobý přínos pro korespondenčně-šachové hnutí, a to jak po stránce hráčské a reprezentační, tak i funkcionářské a publicistické.

 

Věnujme našemu šachovému příteli, kolegovi a kamarádovi tichou vzpomínku. Čest jeho památce!

 

Jan Židů,

předseda SKŠ v ČR 

Zvací turnaj NBC 50 Years Anniversary (Nizozemsko)

Vážení přátelé!

SKŠ obdrželo od nizozemské federace KŠ pozvánku do zvacího turnaje NBC 50 Years Anniversary, turnaje B a C. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 10 tahů / 50 dnů. Do každého turnaje zve 1 našeho hráče.

Podrobnosti:

NBC 50 Years AnniversaryTurnaj B

Start: 19. 11. 2016

Ukončení: 19. 11. 2018

Počet hráčů: 15 – 17 (z toho max. 5 nizozemských hráčů)

Kategorie: 5

Podmínka: Elo 2351+ (2016/3)

 

NBC 50 Years AnniversaryTurnaj C

Start: 19. 11. 2016

Ukončení: 19. 11. 2018

Počet hráčů: 15 – 17 (z toho max. 5 nizozemských hráčů)

Kategorie: 2

Podmínka: Elo 2276+ (2016/3)

Startovné se neplatí, zájemci musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016 a 2017. Cenový fond není vypsán.

SPĚCHÁ! Zájemci se hlásí nejpozději do 13. 9. 2016 na adrese Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

V případě více zájemců rozhodne o účasti ŘK SKŠ.

 

Plzeň 4. 9. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku