Mistrovství Evropy jednotlivců webserver – Semifinále 2016

Evropská zóna ICCF vypisuje nový turnaj hraný na webserveru ICCF, spadající do nové struktury Mistrovství Evropy jednotlivců (turnajová pravidla viz http://www.skscr.cz/dokumenty/euch_pravidla.pdf)

Semifinále (Semifinal) Mistrovství Evropy 2016, hrané na webserveru ICCF

Hraje se ve skupinách o 11, 13, 15 nebo 17 hráčích dle rozhodnutí startéra. Lze se hlásit i do více skupin Semifinále.

Vítěz skupiny a hráč na 2. místě získají právo jedné účasti v Turnaji kandidátů Mistrovství Evropy, bez ohledu na rating.

Start všech skupin: 20. 9. 2016

Právo účasti v Semifinále Mistrovství Evropy mají tito hráči:

(a) hráč s Elo od 2300 do 2499 v okamžiku přihlášky,

(b) hráč, který skončil na 1. nebo 2. místě ve skupině Předkola, má právo na jeden start v Semifinále, bez ohledu na Elo,

(c) účastník dřívějšího nebo probíhajícího Turnaje kandidátů, který dosáhl min. 45 % možných bodů, pokud nezískal vyšší kvalifikaci,

(d) účastník dřívějšího nebo probíhajícího Semifinále, který dosáhl min. 55 % možných bodů, pokud nezískal vyšší kvalifikaci,

(e) v roce 2016 mají právo účasti i hráči, kteří skončili na 1. nebo 2. místě v evropských turnajích Master Class (zkratka EU/WS/M/xxx) startovaných v letech 2011 – 2013.

Startovné: 1 030,- Kč za skupinu

Přihlášky: nejpozději do 5. 9. 2016 e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016-2017. Do turnaje se lze hlásit i pomocí Direct Entry, startovné se zobrazí v průběhu přihlášky.

Plzeň 22. 7. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

Czech Invitationals 2016

Vážení přátelé,

jak mnozí z Vás jistě už víte, s novým rokem 2016 je možné hrát v korespondenčním šachu o zcela nové tituly CCM a CCE!

V současné době lze tedy v rámci ICCF usilovat o tyto tituly:

GM – velmistr v korespondenčním šachu,

SIM – mezinárodní mistr vyšší třídy v korespondenčním šachu,

IM – mezinárodní mistr v korespondenčním šachu,

CCM – mistr v korespondenčním šachu,

CCE – expert v korespondenčním šachu.

Řídící komise SKŠ v ČR připravila svým členům krásný dárek!

Od vedení ICCF si vyžádala právo pořádat každoročně zvací turnaje s možností získat některé ze zmiňovaných titulů!

Ještě v roce 2016 se plánuje start čtyř turnajů s těmito kategoriemi:

Czech Invitationals 2016 (CZE):

Czech Invitational 2016 – turnaj Morava 01

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Svratka 02

Kategorie 3-4

Czech Invitational 2016 – turnaj Dyje 03

Kategorie 1-2

Czech Invitational 2016 – turnaj Odra 04

Kategorie 1-2

Ve skupinách bude hrát vždy 15 hráčů, z toho maximálně 7 domácích!

Do turnajů Morava a Svratka se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2301 (rozhodující je stav k 01.10.2016),

Do turnajů Dyje a Odra se mohou přihlásit hráči s minimálním Elo 2251 (rozhodující je stav k 01.10.2016).

Uzávěrka přihlášek je 30.09.2016!

Kompletní propozice ve formátu PDF jsou všem k dispozici ZDE.

Pardubice 02.07.2016

Mgr. Josef Sýkora                               Ing. Josef Mrkvička                                             
vedoucí DÚ SKŠ                                  vedoucí MÚ SKŠ                                                 

 

Zápis změn do spolkového rejstříku potvrzen!

Vážení koršachoví přátelé,

dovoluji si touto informací odbočit od ryze koršachových témat a oznámit Vám, že ke dni 23. 6. 2016 byly u Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., zapsány požadované změny ve spolkovém rejstříku vedeném rejstříkovým soudem pro hl. m. Prahu, tj. Městkým soudem v Praze. Ke stejnému datu, tzn. k 23. 6. 2016, nabyly účinnosti aktuálně platné Stanovy SKŠ v ČR, které letos schválil nejvyšší orgán SKŠ v ČR, tj. Valná hromada SKŠ v ČR, a to na svém náhradním zasedání konaném dne 19. 3. 2016 v Praze.

Tímto zápisem změn do spolkového rejstříku byl současně úspěšně dovršen proces transformace SKŠ v ČR z občanského sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (z. s.), během něhož muselo dojít nejen k přejmenování našeho spolku (týká se pouze zkratky v názvu), ale i globálním úpravám hlavních legislativních dokumentů SKŠ v ČR, které musely být uvedeny do souladu s NOZ. To se týkalo zejména Stanov SKŠ v ČR a Jednacího řádu Valné hromady SKS v ČR. 

Úplný aktuální výpis ze spolkového rejstříku ve formátu PDF je k dispozici ZDE, popř. na webu Veřejného rejstříku a Sbírky listin pod tímto odkazem:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=739380&typ=UPLNY

Jménem celé Řídicí komise SKŠ v ČR přeji všem pohodové letní prázdniny! 

Praha 2. 7. 2016

Jan Židů, předseda SKŠ v ČR

Turnaj kandidátů k 36. MS 2016

Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 36. MS 2016. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2016

Uzávěrka přihlášek: 3. 8. 2016

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 620,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2016-2017.

Přihlášky: výhradně e-mailem a výhradně na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

a) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,

b) účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,

c) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále,

d) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup),

e) hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,

f) všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,

g) držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,

h) hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Komisař vrcholových turnajů ICCF dosud neposkytl seznam platných kvalifikací pro rok 2016; pokud jej poskytne dodatečně, do této informace ho doplním.

Z našich hráčů mají podle loňského seznamu zaslaného Komisařem vrcholových turnajů platné kvalifikace pro rok 2016:

GM Pavel Sváček (b, do r. 2017), GM Jan Židů (b, do r. 2017). Podle podmínky ad g) mají trvale platné kvalifikace pro Turnaj kandidátů GM Roman Chytilek (8 norem GM), GM Zdeněk Straka (8 norem GM), GM Jan Židů (5 norem GM). Tyto hráče oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek (zejména kvalifikací ze Semifinále MS), prosím, aby to neprodleně oznámil na international@skscr.cz.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.  

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

Pokud počet přihlášek nebude dělitelný beze zbytku 13 (nebo 15, 17), nebudou do turnaje připuštěni hráči, kteří se přihlási na základě bodu h) (Elo 2600+) a budou mít nejnižší Elo.

Hráči, kteří se přihlásí do více než 1 skupiny, budou do druhé a další skupiny přijati pouze v případě potřeby doplnit volná místa ve skupinách. .

Plzeň 1. 7. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ