Vítězné družstvo ČR z 16. Olympiády oceněno na Kongresu ICCF

Vážení přátelé!

Na nedávno ukončeném Kongresu ICCF v australském Sydney převzali zástupci vítězného družstva ČR v 16. Olympiádě zlaté medaile a certifikáty osvědčující tento významný úspěch českého korespondenčního šachu.

Z vítězného družstva se ceremoniálu zúčastnili GM Roman Chytilek (1. šachovnice), GM Jiří Dufek (2. šachovnice) a nehrající kapitán družstva SIM Josef Mrkvička.

2014         Zleva: GM Jiří Dufek, GM Roman Chytilek, SIM Josef Mrkvička

Zbylým členům družstva GM Davidu Vrkočovi (3. šachovnice) a GM Jiřímu Vošahlíkovi (4. šachovnice) budou jejich medaile a certifikáty předány na schůzi Řídicí komise SKŠ v ČR, popř. jiným dohodnutým způsobem.

Ještě jednou blahopřejeme celému družstvu k jejich vynikajícímu výsledku a historickému úspěchu!

Plzeň 31. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

 

 

Mezinárodní zvací turnaj – Memoriál Gediminase Salminše (Lotyšsko)

Vážení přátelé!

Lotyšský delegát u ICCF mne přímo na Kongresu ICCF v Austrálii informoval o následujícím připravovaném turnaji:

Název: Memoriál Gediminase Salminše

Plánovaná kategorie: 6

Plánovaný počet hráčů: 15

Start: nejdříve 15. 11. 2014, spíše později

Česko má nominovat 1 hráče, podmínkou je Elo 2014/4 2400+.

Přihlášky: nejpozději do 25. 10. 2014 e-mailem výhradně na adresu Mezinárodního úseku, termín je tedy velmi krátký! Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: Michal Volf, zástupce vedoucího MÚ.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči však musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky na roky 2014 a 2015. V případě více zájemců rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

Sydney 16. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

Druhý zápas v Chess960 Rusko – Zbytek světa

Vážení přátelé!

ICCF vypisuje druhý zápas v Chess960 (Fischerovy šachy) mezi Ruskem a zbytkem světa.

Start: 1. 12. 2014

Počet šachovnic: přibližně 50 (záleží na počtu přihlášek)

Tempo hry: 10 tahů / 50 dnů

Startovné: neplatí se, přihlášení hráči však musí mít zaplaceny členské příspěvky alespoň na roky 2014 a 2015

Výsledky budou zařazeny do ICCF ratingu pro Chess960. Na každé šachovnici se hrají 2 partie, jedna bílými a jedna černými, se stejnými zahajovacími pozicemi.

Každá národní federace má právo nominovat do družstva Zbytek světa 5 hráčů a neomezený počet náhradníků. Náhradníci budou zařazeni v případě, že některá federace nominuje méně než 5 hráčů.

Další informace: Kapitány družstev budou Andrej Pavlikov (Rusko) a Artis Gaujens, Lotyšsko (Zbytek světa). Rozhodčím zápasu bude IA Eric Ruch (Francie). Pořadí šachovnic bude stanoveno podle normálního Elo ICCF 2014/4.

Přihlášky: nejpozději do 10. 11. 2014 výhradně na e-mailovou adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: Michal Volf, zástupce vedoucího MÚ.

Pokud se do družstva Zbytek světa přihlásí vice než 5 hráčů, rozhodne o nominaci ŘK SKŠ. Hráči, kteří se do družstva nevejdou, budou nahlášeni jako náhradníci.

Plzeň 7. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Důležité! Změna hostingu serveru ICCF ve středu 8. 10. 2014

Vážení přátelé!

Níže uvádím překlad důležité zprávy, která se dnes objevila na domovské stránce webserveru ICCF:

„V návaznosti na řadu případů ovlivňujících dostupnost serveru a neochotu současného hostitele poskytnout nám adekvátní podporu během těchto případů přesuneme v nejbližší době webserver ICCF na server nového hostitele.

Tento přesun proběhne ve středu 8. 10. 2014 mezi 7:00 UTC a 13:00 UTC. (Poznámka: místní čas v České republice je dán jako UTC+1:00 v zimním období a jako UTC+2:00 v období letního času. U nás to tedy znamená mezi 9:00 a 15:00 našeho času.) Budeme se snažit zkrátit čas nedostupnosti serveru na minimum, prosím počítejte však s nedostupností serveru na dobu na max. 6 hodin v době přesunu.

Server nového hostitele je umístěn ve Velké Británii, takže čas uváděný na serveru se posune z UTC+2 (středoevropský letní čas) na UTC+1 (britský letní čas). Čas uváděný na serveru se posune o další hodinu zpět dne 26. 10. 2014, kdy ve Velké Británii končí letní čas.

Austin Lockwood
Servisní ředitel ICCF“

Dále upozorňuji, že Kongres ICCF 2013 v Krakově rozhodl, že v případě překročení času v době výpadku serveru je možné žádat o vrácení času na hodinách pouze v případě, že výpadek serveru trval déle než 8 hodin. Pokud tedy bude plánovaný čas přesunu (6 hodin) dodržen, žádosti o vrácení času nepřipadají v úvahu; počítejte s tím tedy při hospodaření s časem na rozmyšlenou ve Vašich partiích, kde máte časovou tíseň.

Plzeň 1. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku