Zvací turnaj 800 Anniversary Order of Preachers (Španělsko)

Vážení přátelé!

Španělská federace KŠ (AEAC) vypisuje zvací turnaj „800 Anniversary Order of Preachers" ve 3 skupinách A, B a C. Hraje se na webserveru ICCF, časová kontrola 10/50.

Do skupiny A již byli dříve nominováni GM Židů a GM Straka. Do skupin B a C zve pořadatel po 1 našem hráči.

Start všech skupin: 7. 9. 2016 (turnaj bude zaveden na server v červenci 2016)

Skupina B:

Kategorie 6

15 hráčů

Podmínka pořadatele: Elo 2390+ na startu turnaje

Skupina C:

Kategorie 1

15 hráčů

Podmínka pořadatele: Elo 2250+ na startu turnaje

Zájemce o účast ve skupinách B a C žádám, aby se nejpozději do 25. 5. 2016 přihlásili na e-mailové adrese international@skscr.cz. Odpovědnou osobou v MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči je vedoucí MÚ – Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, zájemci o účast musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ v ČR alespoň na roky 2016 a 2017.

V případě většího počtu přihlášek rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

 

Plzeň 3. 5. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Přátelský zápas se Švédskem klasickou poštou

Vážení přátelé!

 

Švédská federace KŠ nám nabízí přátelský zápas, hraný klasickou poštou. Představují si minimálně 10 šachovnic. Výše Elo nerozhoduje, bude bráno v úvahu pouze při stanovení pořadí šachovnic v družstvu.

 

V případě, že nabídku přijmeme, byl předběžně dohodnut start zápasu na 1. 11. 2016.

 

Hledáme hráče do družstva ČR. V současné době už neexistuje mnoho možností hrát mezinárodně klasickou poštou, věříme tedy, že se najde dostatečný počet hráčů, kteří této možnosti využijí.

 

Každý hráč hraje na své šachovnici 2 partie, jednu bílými a jednu černými. Partie zápasu budou započteny na Elo ICCF. Startovné se neplatí.

 

Podmínkou účasti jsou pouze zaplacené členské příspěvky minimálně  na roky 2016 a 2017.

 

Žádáme zájemce o hru, aby se do 30. 6. 2016 přihlásili buď na e-mail Mezinárodního úseku international@skscr.cz nebo poštou na adresu vedoucího MÚ: Ing. Josef Mrkvička, Houškova 533/32, 326 00 Plzeň. I z důvodu ušetření poštovného jsem domluven s kolegou Mgr. Sýkorou, že mu Váš zájem o účast v zápase můžete sdělovat v rámci Vaší běžné korespondence ohledně domácích turnajů.

 

V přihlášce uveďte, zda byste byli ochotni v případě potřeby hrát na 2 šachovnicích. Designovaným kapitánem družstva bude pan Michal Volf.

 

 

Plzeň 1. 5. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Předkolo 21. Olympiády ICCF

Vážení přátelé!

ICCF vypisuje Předkolo 21. Olympiády s předpokládaným startem dne 1. 9. 2016.

Hraje se na webserveru ICCF, časová kontrola 10/50, družstva o 6 hráčích. Počet družstev ve skupinách a počet družstev postupujících do Finále bude stanoven na začátku turnaje dle počtu přihlášených zemí.

Zájemce o účast v družstvu ČR žádám, aby se nejpozději do 20. 6. 2016 přihlásili na e-mailové adrese international@skscr.cz. Odpovědnou osobou v MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči je vedoucí MÚ – Ing. Josef Mrkvička.

Jednotliví hráči neplatí startovné, startovné za celé družstvo hradí SKŠ.

Podmínky přihlášky:

  • rating 2016/3 nejméně 2400 (při větším počtu přihlášek má přednost hráč s vyšším ratingem),
  • zaplacené členské příspěvky SKŠ v ČR alespoň na roky 2016 a 2017.

Sestava družstva – včetně kapitána družstva – podléhá schválení ŘK SKŠ. Při schvalování nominace bude kromě ratingu přihlédnuto i k výsledkům přihlášených hráčů v mezinárodních turnajích ICCF a domácích turnajích v posledních 3 letech.

Upozorňuji, že podle usnesení Valné hromady SKŠ ze dne 19. 3. 2016 mají v případě postupu družstva do finále Olympiády úspěšní hráči z předkola nárok na přednostní nominaci do družstva pro finále.

Plzeň 3. 5. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Finále 28. Mistrovství České republiky – vypsání soutěže

Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé – koršachisté,

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 28. Mistrovství České republiky

Startuje se 1. května 2016.

Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů. 
Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově.

Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
a) umístili se ve finále předchozího, tentokrát 27.MČR v první polovině startovního pole (tedy na 1. 9. místě) – totéž platí i pro 23.MČR, 24.MČR, 25.MČR a 26.MČR;
b) zvítězili v semifinále.

Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů a) nebo b), mají právo startu v jednom finále MČR za každou takto získanou kvalifikaci. Každá kvalifikace do finále MČR má platnost 4 roky od data skončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné, se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300, ze kterých budou – na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Pozor!!!
Nutnou podmínkou pro zařazení do soutěže je včasná úhrada členských příspěvků na roky 2016 a 2017 a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do 7. 4. 2016!

Pardubice 22. 3. 2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz