Jana Valinová novou ženskou velmistryní!

Vážení šachoví přátelé!

S potěšením Vám oznamuji, že Jana Valinová z Prahy splnila 3 normy LGM, včetně potřebného počtu sehraných partií, a stala se tak novou českou velmistryní!

Janě srdečně blahopřejeme, přejeme jí pevné zdraví a řadu dalších šachových úspěchů!

Plzeň 20. 7. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Turnaj kandidátů k 34.MS v KŠ 2014

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 34. MS 2014. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2014

Uzávěrka přihlášek: 21. 8. 2014

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 460,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2014-2015.

Přihlášky: výhradně e-mailem na adresu MÚ zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

 1. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,
 2. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,
 3. první dva vítězové ze skupin Semifinále,
 4. první dva vítězové finále Světového poháru (World Cup),
 5. první dva vítězové minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,
 6. všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,
 7. držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,
 8. hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Z našich hráčů mají podle seznamu zaslaného Komisařem vrcholových turnajů platné kvalifikace pro rok 2014:

GM Zdeněk Straka (b), GM Jan Židů (b). Tyto hráče oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek, prosím, aby mi to neprodleně oznámil na adresu MÚ zde.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

Plzeň 14. 7. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ

Mistrovství Evropy jednotlivců – Semifinále 2014

Evropská zóna ICCF vypisuje nový turnaj hraný na webserveru ICCF, spadající do nové struktury Mistrovství Evropy jednotlivců (turnajová pravidla zde):

Semifinále (Semifinal) Mistrovství Evropy 2014, hrané na webserveru ICCF

Hraje se obvykle ve skupinách o 13 hráčích. Startér má však právo změnit tento počet na 11, 15 nebo 17. Startér má rovněž právo odmítnout účast hráčům s nejnižším ratingem, kteří se přihlásí na základě kvalifikace podle podmínky (a) níže. Tito odmítnutí hráči však budou mít zajištěnou účast v příštím ročníku Semifinále.

Vítěz skupiny a hráč na 2. místě získají právo jedné účasti v Turnaji kandidátů Mistrovství Evropy, bez ohledu na rating.

Start všech skupin: 20. 9. 2014

Právo účasti v Semifinále Mistrovství Evropy mají tito hráči:

 1. hráč s Elo od 2300 do 2499 v okamžiku přihlášky,
 2. hráč, který skončil na 1. nebo 2. místě ve skupině Předkola, má právo na jeden start v Semifinále, bez ohledu na Elo,
 3. účastník dřívějšího nebo probíhajícího Turnaje kandidátů, který dosáhl min. 45 % možných bodů, pokud nezískal vyšší kvalifikaci,
 4. účastník dřívějšího nebo probíhajícího Semifinále, který dosáhl min. 55 % možných bodů, pokud nezískal vyšší kvalifikaci,
 5. v roce 2014 mají právo účasti i hráči, kteří skončili na 1. nebo 2. místě v evropských turnajích Master Class (zkratka EU/WS/M/xxx) startovaných v letech 2011 – 2013.

Poznámka: Kvalifikace získané v turnajích hraných na webserveru mohou být využity v turnajích hraných klasickou poštou. Opačně to však neplatí!

Startovné: 770,- Kč za skupinu

Přihlášky: nejpozději do 5. 9. 2014 e-mailem na adresu MÚ zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2014-2015.

Do turnaje se lze hlásit i pomocí Direct Entry, startovné se zobrazí v průběhu přihlášky.

Plzeň 13. 7. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ