16. Mistrovství ČR 4členných družstev odstartuje již 1. února 2024!

Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, dvoukolově, za účasti nejméně 5 a nejvýše 9 družstev.

Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem ratingů všech 4 hráčů (ke dni zahájení soutěže).

Přihláška družstva musí obsahovat:
a) přesný název družstva (pokud možno v českém jazyce),
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) jména hráčů družstva (při případné rovnosti ratingů u 2 či více hráčů týmu nesmí chybět informace o jejich pořadí na soupisce –⁠ viz čl. 8.1. aktuálně platného Soutěžního řádu SKŠ v ČR).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 1. 2024, a to výhradně na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz.

Všichni členové družstva (včetně případných nehrajících kapitánů a jejich zástupců) musejí mít nejpozději ke dni 14. 1. 2024 uhrazené členské příspěvky na roky 2024 + 2025, všichni 4 hráči navíc i startovné ve výši 160 Kč (na osobu). Bez splnění těchto podmínek družstvo nemůže být zařazeno so soutěže.

Ideální by bylo, kdyby se soutěže zúčastnil nejvyšší možný počet družstev, tj. 9.  Přihlašovat se tedy mohou i jednotlivci, ze kterých následně vytvořím družstva sám, přičemž při zařazování přihlášených jednotlivců do takto vytvářených družstev budu zohledňovat nejen jejich ratingy, ale i data přihlášek (čím včasnější přihláška, tím vyšší pravděpodobnost zařazení do družstva)!

S přihláškou proto zbytečně neotálejte, chcete-li se soutěže také zúčastnit! Příležitost mají všichni!

Hodně štěstí, pevné zdraví a též pohodu, radost a potěšení ze života Vám do nového roku srdečně přeje

Mgr. Josef Sýkora –⁠ vedoucí DÚ

Pardubice 1. 1. 2024