Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice

v souladu s čl. 3 Soutěžního řádu SKŠ v ČR

vypisuje:

1. Mistrovství České republiky v on-line šachu mládeže

  • Kategorie A – žáci základních škol do 15 let
  • Kategorie B – studenti středních škol a učilišť do 20 let
  • Kategorie C ­– studenti vysokých škol do 26 let  

Start turnaje: 1. 11. 2014 (předpoklad)
Systém soutěže: vícestupňová soutěž (dva až tři stupně s více skupinami, podle počtu přihlášených). První dva hráči z každé základní skupiny o 4 účastnících postupují do vyššího stupně soutěže.
Způsob hry: prostřednictvím webserveru ICCF,podle Pravidel SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF platných od 01.02.2014 (viz www.skscr.cz).
Podmínky účasti: přihlásit se může každý žák či student, nejvýše však do 3 skupin.V přihlášce uvede své jméno a příjmení, datum narození,označení školy a funkční e-mailovou adresu.
Startovné: 100 Kč za jednotlivce a skupinu je nutno zaslat na účet SKŠ v ČR č.2700056864/2010, a to pod var. symbolem podle pokynů k platbám (viz www.skscr.cz).
Přihlášky: výhradně e-mailem, nejpozději do 15. 10. 2014 na adresu: frica@skscr.cz (Ing. Štefan Friča, mobil: 721 137 601). K přihlášce připojte informaci o úhradě startovného, tj. kdy a pod jakým var. symbolem bylo uhrazeno.
Ceny: hráči na 1. – 3. místě v konečném pořadí obdrží diplomy a medaile.

Pardubice 01.05.2014

Mgr. Josef Sýkora,
vedoucí Domácího úseku
Sdružení korespondenčního šachu
v České republice.
sykora@skscr.cz
Ing. Štefan Friča,
člen Domácího úseku
Sdružení korespondenčního šachu
v České republice a pořadatel soutěže.
frica@skscr.cz