Vážení šachoví přátelé!

S potěšením Vám oznamuji, že Ludvík Pospíšil z Hranic splnil 2 normy GM a stal se novým českým velmistrem!

ICCF sice nevede žádnou evidenci stáří hráčů v okamžiku získání velmistrovského titulu, ale vše nasvědčuje tomu, že vzhledem k tomu, že pan Pospíšil dne 7. 6. 2014 dovršil 80 let svého věku, jedná se v jeho případě o historicky nejstaršího hráče, který dosáhl titulu velmistra v korespondenčním šachu.

Panu Pospíšilovi srdečně blahopřejeme, přejeme mu pevné zdraví a řadu dalších šachových úspěchů!

Plzeň 14. 6. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ