Vážení přátelé!

Níže uvádím překlad důležité zprávy, která se dnes objevila na domovské stránce webserveru ICCF:

„V návaznosti na řadu případů ovlivňujících dostupnost serveru a neochotu současného hostitele poskytnout nám adekvátní podporu během těchto případů přesuneme v nejbližší době webserver ICCF na server nového hostitele.

Tento přesun proběhne ve středu 8. 10. 2014 mezi 7:00 UTC a 13:00 UTC. (Poznámka: místní čas v České republice je dán jako UTC+1:00 v zimním období a jako UTC+2:00 v období letního času. U nás to tedy znamená mezi 9:00 a 15:00 našeho času.) Budeme se snažit zkrátit čas nedostupnosti serveru na minimum, prosím počítejte však s nedostupností serveru na dobu na max. 6 hodin v době přesunu.

Server nového hostitele je umístěn ve Velké Británii, takže čas uváděný na serveru se posune z UTC+2 (středoevropský letní čas) na UTC+1 (britský letní čas). Čas uváděný na serveru se posune o další hodinu zpět dne 26. 10. 2014, kdy ve Velké Británii končí letní čas.

Austin Lockwood
Servisní ředitel ICCF“

Dále upozorňuji, že Kongres ICCF 2013 v Krakově rozhodl, že v případě překročení času v době výpadku serveru je možné žádat o vrácení času na hodinách pouze v případě, že výpadek serveru trval déle než 8 hodin. Pokud tedy bude plánovaný čas přesunu (6 hodin) dodržen, žádosti o vrácení času nepřipadají v úvahu; počítejte s tím tedy při hospodaření s časem na rozmyšlenou ve Vašich partiích, kde máte časovou tíseň.

Plzeň 1. 10. 2014

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku