Vážení přátelé!

březnu 2015 bude odstartován 8. ročník mezinárodního turnaje družstev Interzonal. Turnaje se účastní 8členná družstva jednotlivých 4 zón ICCF (Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika/Pacifik, Afrika/Asie). Turnaj se hraje na webserveru ICCF podle standardních pravidel ICCF.

Turnaje se zúčastní celkem 10 družstev (Evropa 5, Jižní Amerika 1, Severní Amerika/Pacifik 2, Afrika/Asie 2), každý hráč tedy sehraje 9 partií.

Plánované kategorie na jednotlivých šachovnicích:

  • šachovnice 1, 2 a 3 – kat. 7 nebo vyšší
  • šachovnice 4 a 5 – kat. 4 až 6
  • šachovnice 6, 7 a 8 – kat. 1 až 3

Evropa do turnaje staví 5 družstev, tj. celkem 40 hráčů. Z naší federace je zván jeden hráč do základní sestavy některého z družstev a jeden náhradník.

Po obdržení všech přihlášek budou přihlášení hráči seřazeni sestupně podle výše Elo 2015/1 a rozděleni do 5 družstev podle následujícího schématu:

Evropa A: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36

Evropa B: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37

Evropa C: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38

Evropa D: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39

Evropa E: 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

Zájemci o účast v některém z družstev Evropy, hlaste se nejpozději do 25. 1. 2015 na adrese MÚ zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2015 – 2016.

V případě přihlášek většího počtu hráčů než 2 rozhodne o nominaci ŘK SKŠ. Rozhodujícím kritériem bude vyšší Elo 2015/1.

 

Plzeň 14. 1. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku