Vážení přátelé!

Rumunská federace KŠ vypisuje zvací turnaj Silviu Nenciulescu Memorial ve dvou skupinách A a B. Do každé ze skupin zve po 1 našem hráči.

Silviu Nenciulescu Memorial A

Kategorie: 8 nebo vyšší (v závislosti na ratingu přihlášených, resp. vybraných hráčů)

Počet hráčů: 13 (z toho max. 7 hráčů z Rumunska)

Způsob hry: ICCF server

Pravidla: standardní Pravidla ICCF pro hru na serveru, 10 tahů / 50 dnů

Start: 20. 4. 2015

Ceny: pohár za 1. místo, diplomy za 2. a 3. místo

Další podmínky:

  • Hlavním kritériem výběru je nejvyšší rating ICCF k 1. 4. 2015 (2015/2).
  • Minimální rating pro přihlášku do turnaje je 2426+ (2015/2).

Silviu Nenciulescu Memorial B

Kategorie: 4 nebo vyšší (v závislosti na ratingu přihlášených, resp. vybraných hráčů)

Počet hráčů: 13 (z toho max. 7 hráčů z Rumunska)

Způsob hry: ICCF server

Pravidla: standardní Pravidla ICCF pro hru na serveru, 10 tahů / 50 dnů

Start: 20. 4. 2015

Ceny: diplomy za 1., 2. a 3. místo

Další podmínky:

  • Minimální Elo pro přihlášku do turnaje je 2326+ (2015/2).
  • Z každé země (kromě Rumunska) bude vybrán pouze 1 hráč. V případě více přihlášek bude pořadatelem vybrán hráč s nejvyšším ratingem.

Zájemci o účast v turnajích A & B se hlásí nejpozději do 20. 3. 2015 e-mailem na adrese Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí. Přihlášení hráči musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2015-2016.

V případě více zájemců rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

 

Plzeň 1. 2. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku