Vážení přátelé!

Organizátor turnaje potřebuje 3 hráče k doplnění skupin Turnaje kandidátů (start turnaje 15. 3. 2015). Přijati budou hráči, kteří se přihlásí jako první.

Právo účasti v Turnaji kandidátů mají:

(a) hráči s ratingem 2500+ v okamžiku podání přihlášky,

(b) držitelé titulu Velmistr,

(c) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s ratingem 2401+ v okamžiku podání přihlášky,

(d) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s ratingem 2451+ v okamžiku podání přihlášky,

(e) účastníci 68. a 69. Semifinále Mistrovství Evropy, kteří v nich získali nejméně 55 % možných bodů (pokud již nemají kvalifikaci podle bodů (a) až (d) uvedených výše) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili,

(f) účastníci minulých nebo probíhajících Finále Mistrovství Evropy, kteří v nich dosáhli nejméně 45 % možných bodů (pokud nezískali vyšší kvalifikaci) a dosud tuto kvalifikaci nevyužili.

Přihlášky co nejdříve na e-mailovou adresu MÚ zde. Startovné 620,- Kč a případné dlužné členské příspěvky zaplatíte teprve po potvrzení účasti organizátorem.

Plzeň 24. 2. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ