Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 35. MS 2015. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2015

Uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2015

Startovné: v případě postupu ze Semifinále se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 620,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2015-2016.

Přihlášky: výhradně e-mailem na adresu Mezinárodního úseku zde. Zodpovědný pracovník MÚ pro shromažďování přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

  1. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,
  2. účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,
  3. hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále,
  4. hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup),
  5. hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále minulého nebo probíhajícího Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,
  6. všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,
  7. držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,
  8. hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

Z našich hráčů mají podle seznamu zaslaného Komisařem vrcholových turnajů platné kvalifikace pro rok 2015:

GM Pavel Sváček (b), GM Jan Židů (b). Tyto hráče oslovím přímo.

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek, prosím, aby to neprodleně oznámil na adresu Mezinárodního úseku zde.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.  

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

 

Plzeň 29. 6. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ