Vážení přátelé!

prosinci 2015 se uskuteční velkozápas Česká republika – Zbytek Evropy. Tradice těchto zápasů byla založena v roce 2012, kdy se se zbytkem Evropy střetlo družstvo Ruska, v následujících letech se uskutečnily zápasy s Německem a Itálií.

Princip těchto zápasů je následující: příslušná země (dále „vyzyvatel“) si zvolí základní počet šachovnic, na nichž zápas proběhne. Protože Evropská zóna má (po vystoupení Malty) celkem 35 národních federací, je minimálním počtem šachovnic 35. V této variantě nominuje každá národní federace (kromě vyzyvatele) do družstva zbytku Evropy 1 hráče. Při dvou hráčích z každé federace je to 70 šachovnic, při třech hráčích 105 šachovnic atd. Každý hráč sehraje se svým soupeřem na příslušné šachovnici 2 partie. Hraje se na serveru ICCF, se standardní časovou kontrolou 10 tahů za 50 dnů.

Podle mého názoru bychom měli bez problémů obsadit variantu se 70 šachovnicemi. Účelem je, aby si mohli zahrát všichni přihlášení. Z toho důvodu národní federace nominuje kromě „základního“ počtu hráčů i náhradníky, pro případ, že by v družstvu vyzyvatele mělo zájem hrát více hráčů než dohodnutý počet.

I když do prosince zbývá ještě relativně dlouhá doba, dát dohromady 70 hráčů do přátelského zápasu vyžaduje určitý čas a úsilí. Kromě toho by si měli zájemci o účast v zápase přizpůsobit svůj turnajový program, i když věřím, že 2 partie navíc by pro většinu našich hráčů neměly představovat žádný velký problém.

Žádám tedy všechny naše zájemce o účast v zápase, aby se již teď hlásili na e-mailovou adresu Mezinárodního úseku u vedoucího MÚ Ing. Josefa Mrkvičky zde.

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2015. Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky nejméně na roky 2015-2016.

POZOR! Již dříve projevili zájem o účast v zápase GM Jan Židů, GM Zdeněk Straka, GM Pavel Sváček, SIM Josef Mrkvička, Raimund Leiner, Václav Kratochvíl a Pavel Postupa. S těmito hráči napevno počítám a hlásit se už nemusí.

 

Plzeň 26. 7. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku