Vážení přátelé!

Protože nám ze zdravotních důvodů vypadl z družstva jeden z přihlášených hráčů, potřebujeme družstvo doplnit! Kapitána družstva už máme.

Pro osvěžení paměti připojuji původní oznámení. Prosím hlaste se urychleně! V případě více zájemců rozhodne vyšší Elo.

Plzeň 15. 9. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ


Vážení přátelé!

Evropská zóna ICCF vypisuje Evropský poštovní turnaj čtyřčlenných družstev. Turnaj se bude hrát klasickou poštou, s tím, že v případě dohody soupeřů bude možné sehrát partii e-mailem.

Turnaj se bude hrát ve dvou stupních – Předkolo a Finále. Každá země Evropské zóny může nominovat jedno čtyřčlenné družstvo. Ve skupinách Předkola bude hrát min. 7 družstev, ve Finále min. 9 družstev. Každý hráč družstva sehraje na své šachovnici 1 partii s každým ze soupeřů. Počet skupin Předkola bude záviset na počtu přihlášených družstev.

Partie budou zahrnuty do ratingu ICCF. Hráči bez Elo ICCF obdrží provizorní Elo 1800. Pro účely ratingu budou relevantní hodnoty Elo z Rating listu 2015/4 nebo z aktuálního Rating listu FIDE. Očekává se, že ve Finále budou dostupné normy a tituly.

Plánovaný start Předkola turnaje: 15. 12. 2015

Přihlášky: nejpozději do 20. 9. 2015 buď e-mailem na adresu Mezinárodního úseku zde nebo poštou na adresu: Ing. Josef Mrkvička, Houškova 355/32, 326 00 Plzeň 26. V přihlášce uveďte svou aktuální poštovní, příp. e-mailovou adresu.

Startovné: neplatí se, přihlášení hráči však musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky alespoň na roky 2015-2016.

V případě více přihlášek rozhodne o sestavě družstva (včetně nominace kapitána) ŘK SKŠ.

Plzeň 13. 7. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku