Vážení přátelé!

Evropská zóna ICCF vypisuje Finále 69. Mistrovství Evropy jednotlivců. Hraje se na webserveru ICCF, podle standardních pravidel ICCF pro hru na webserveru, časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 15. 12. 2015

Počet hráčů: max. 17

Právo účasti mají (v pořadí priorit):

  • vítěz 68. Finále Mistrovství Evropy,
  • hráči, kteří se kvalifikovali ze skupin Semifinále 69. ME,
  • hráči, kteří se kvalifikovali ze skupin Turnaje kandidátů (nové struktury ME),

Tyto priority budou použity, pokud se do turnaje přihlásí více hráčů než 17. Pokud se někteří kvalifikovaní hráči do turnaje kvůli omezenému počtu hráčů nedostanou, budou automaticky pozváni do Finále 70. Mistrovství Evropy, jehož start je plánován na 4. čtvrtletí 2017.

Z našich hráčů má kvalifikaci do letošního 69. Finále pouze SIM Lubomír Machýček (ze Semifinále 69. ME). Není však vyloučeno, že některý další hráč získá do doby uzávěrky přihlášek kvalifikaci z některé skupiny Turnaje kandidátů ME, startované v roce 2014. Rozhodným dnem pro uznání kvalifikace je 31. 10. 2015.

Kvalifikace do Finále ME může být odložena pouze jednou. Odložení kvalifikace musí být oznámeno vedoucímu MÚ nejpozději do 17. 11. 2015. Kvalifikovaní hráči, kteří do uvedeného termínu nepotvrdí účast ve Finále nebo neoznámí, že svou účast odkládají, svou kvalifikaci ztrácejí.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. 11. 2015 na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2015-2016.

 

Plzeň 10. 9. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku