Vážení přátelé!

Po úspěchu turnaje DE5A (k 5. výročí Direct Entry) pořádá nyní ICCF po dalších 5 letech nový turnaj DE10A. Hlavním pořadatelem turnaje bude Komisař ICCF pro Direct Entry Ian M. Pheby.

Start Předkola turnaje: 5. 4. 2016.

Turnaj bude organizován ve třech stupních, Předkolo – Semifinále – Finále. Ve skupinách Předkola bude hrát – v závislosti na počtu přihlášek – 9, 11 nebo 13 hráčů; podle toho bude stanoven i počet postupujících. Turnaj se bude hrát na webserveru ICCF s tempem hry 30 dnů na 10 tahů, nabízení tahů je povoleno. Všechny partie budou zahrnuty do ratingu ICCF.

Doba trvání Předkola a Semifinále bude cca 18 měsíců, pevný termín ukončení bude stanoven při startu turnaje. Pro Finále nebude ukončení turnaje stanoveno.

Přihlášky: do turnaje DE10A se mohou hlásit všichni hráči, kteří mají možnost se přihlásit přes program Direct Entry. Startovné za 1 skupinu při přihlášce přes Direct Entry je € 6,35.

POZOR! Přihlášky prostřednictvím národních federací KŠ nejsou povoleny. Proto se prosím NEHLASTE obvyklým způsobem na adresu Mezinárodního úseku, protože bychom vás nemohli do tohoto turnaje přihlásit! Pro tento turnaj také neplatí povinnost mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016 – 2017.

Hráči, kteří mají do tohoto turnaje volný vstup, mohou zaslat své jméno, e-mailovou adresu, ICCF ID a název turnaje, v němž získali volný vstup, přímo na e-mail Direct Entry Office de@iccf.com.  

Hráči se mohou hlásit do libovolného počtu skupin Předkola, žádný hráč však nemůže získat více než 2 kvalifikace do Semifinále a 1 kvalifikaci do Finále.

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2016.

Cenový fond: € 1 000. Přesné rozdělení tohoto fondu bude stanoveno, jakmile bude znám celkový počet přihlášek a skupin. Za 1. – 3. místo ve Finále budou rovněž uděleny věcné ceny.

 

Plzeň 6. 11. 2015

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku