Vážení přátelé!

4. Slovanský pohár, pořádaný SKŠ v ČR, je již minulostí.

Roli favorita splnilo družstvo Ruska, které zvítězilo se ziskem 39,5 bodu ze 60 možných. Na druhém místě se překvapivě umístilo družstvo Slovinska, které mělo třetí nejnižší průměrný rating ze všech účastníků (37,5 bodu). Na třetím místě se umístilo družstvo Česká republika I. (34 body).

Gratuluji všem vítězům!

Podrobné informace o soutěži naleznete zde:

https://www.iccf.com/event?id=33038

Děkuji všem kapitánům družstev a hráčům za účast a dodržování fair-play. Také děkuji rozhodčímu turnaje, panu Danilo Korže ze Slovinska, za jeho výbornou a zodpovědnou práci. Funkci rozhodčího převzal za velmi nepříznivých podmínek a hned na úvod musel vyřešit velice komplikovanou a nepřehlednou situaci. O to více uznání si zaslouží jeho ochota.

Z pohledu pořadatele soutěže:

Je pro mě velkou ctí, že jsem byl pověřen tak důležitým a zodpovědným úkolem, jakým je pořádání 4. Slovanského poháru. Byla to náročná, ale zato velmi zajímavá práce. Původně plánované kategorie na jednotlivých šachovnicích jsme splnili. Na dvou šachovnicích (1. a 3. šachovnice) jsme dokonce dosáhli vyšší kategorie, než bylo původně plánováno.

Při zahájení 4. Slovanského poháru jsem přál všem účastníkům soutěže dobrou hru a žádné problémy. To se však bohužel nesplnilo. Během soutěže musel být celkem 3x vyměněn rozhodčí.

Ještě větším problémem bylo, že v průběhu soutěže jeden z hráčů reklamoval, že někdo zneužil jeho ICCF účet a zahrál v jeho partiích nesmyslné tahy. Tato neobvyklá situace vyvolala velkou diskuzi. Nakonec rozhodčí turnaje rozhodl, že tyto tahy jsou závazné a platí.

Tyto věci mě jako pořadatele mrzí a já doufám, že soutěže, které budu připravovat v budoucnu, budou mít hladší průběh.

Se+!

Michal Volf, pořadatel 4. Slovanského poháru