Vážení přátelé!

Protože Rusko jako vítěz IV. ročníku odmítlo nepsané pravidlo a rozhodlo se neorganizovat další ročník Dunajského poháru, bude pořadatelem národní federace Ukrajiny.

Původně byl tento turnaj určen pro země, kterými protéká řeka Dunaj nebo u nichž tato řeka tvoří státní hranici, tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina. Toto pozvání je nyní rozšířeno i na země, které sdílejí povodí Dunaje, včetně těch, které nejsou národními federacemi ICCF. Navíc je zvána i Francie jako rodná země Paula Darmograye.

Národní federace Ukrajiny tedy pozvala k účasti v turnaji následující země: Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Francie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Slovinsko, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Makedonie a Albánie.

Propozice turnaje:

Počet účastníků:

Počítá se s účastí 13-17 týmů, v závislosti na počtu přihlášených družstev. Ukrajina má jako pořadatel právo nominovat druhé družstvo.

Družstva jsou šestičlenná. Každé družstvo musí mít svého kapitána. Během turnaje je možné v jednom družstvu vystřídat maximálně 3 hráče. Každé družstvo může na jedné šachovnici střídat hráče maximálně jednou během turnaje.

Způsob hry a počet partií:

Turnaj se hraje na webserveru ICCF podle Turnajových pravidel ICCF pro soutěže družstev, hrané prostřednictvím webserveru ICCF. Každý hráč bude hrát 12-16 partií (podle počtu družstev v turnaji). Každý hráč hraje 1 partii proti všem soupeřům na stejné šachovnici.

Start turnaje: 15. 4. 2016

Zápočet turnaje a možnost plnění norem:

Turnaj bude započten na Elo ICCF. Předpokládá se možnost plnění norem a titulů ICCF.

Předpokládané kategorie na jednotlivých šachovnicích:

  1. šachovnice: 9. kategorie – Elo 2451+
  2. šachovnice: 8. kategorie – Elo 2426+
  3. šachovnice: 7. kategorie – Elo 2401+
  4. šachovnice: 6. kategorie – Elo 2376+
  5. šachovnice: 5. kategorie – Elo 2351+
  6. šachovnice: 4. kategorie – Elo 2326+

Nedodržení výše uvedených limitů Elo nebude důvodem k nezařazení družstva do turnaje, pořadatel však žádá zúčastněné federace, aby se snažily tyto limity dodržet. Pro klasifikační účely se bude počítat rating hráče, uvedený na Elo listině ICCF k 1. 4. 2016.

Přihlášky:

Žádám zájemce o účast v družstvu České republiky, splňující výše uvedené požadavky Elo, aby se hlásili nejpozději do 15. 3. 2016 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, je však třeba, aby přihlášení hráči měli uhrazené členské příspěvky minimálně na roky 2016 a 2017.

Sestavu družstva a jeho kapitána bude schvalovat ŘK SKŠ.

 

Plzeň 6. 2. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku