Řídicí komise SKŠ v ČR vypisuje v souladu s čl. 3 Soutěžního řádu SKŠ v ČR

domácí turnaj s předem stanoveným celkovým časovým limitem na partii

 

Název turnaje: Propagační turnaj 180+1

 

Start turnaje: 24. 12. 2016

 

Konec turnaje: není stanoven

 

Systém soutěže: Uspořádání soutěže je závislé na počtu přihlášených hráčů. Předpokládá se sestavení 2 samostatných skupin o 9 – 11 hráčích. Vítězové skupin nezískávají žádnou kvalifikaci.

 

Způsob hry: prostřednictvím webserveru ICCF, jednokolově, podle Pravidel SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF platných od 1. 2. 2014, a to s jedinou výjimkou:

 

Tempo hry: 180 dní na partii (pro jednoho hráče) + 1 den za každý provedený tah

(standardní délka turnajové dovolené – 30 dní na 1 kalendářní rok)

 

Právo účasti:

 

Skupina A: přihlásit se může každý hráč s ratingem 2100+                       

                     (Elo-listina ICCF 2016/4)               

 

Skupina B: bez omezení                                             

 

Hráči s ratingem 2100+ se mohou v případě zájmu přihlásit do obou skupin.   

 

Startovné: 160 Kč za každou skupinu       

 

Každý přihlašující se hráč musí mít uhrazené startovné a členské příspěvky na roky 2016 a 2017!

 

Přihlášky: zasílejte do 30. 11. 2016 na adresu pořadatele soutěže: Michal Volf, e-mail: volf@skscr.cz            

 

Zápočet partií: všechny partie budou započteny do Elo ICCF!

 

Ceny: Hráči na 1. – 3. místě konečného pořadí (v každé skupině) obdrží diplomy a medaile. 

 

 

Freiberg (Sachsen) 27. 10. 2016

Michal Volf, pořadatel soutěže