Se zármutkem všem členům SKŠ v ČR oznamuji, že dne 17. listopadu 2016 ve věku 69 let řady korespondenčních šachistů navždy opustil pan Jaromír Urban z Kladna, držitel titulu SIM ICCF, náš dlouholetý reprezentatnt a účastník právě finišujícího předkola 19. Olympiády družstev hrané klasickou poštou. Čest jeho památce!

Jan Židů – předseda SKŠ v ČR