Vážení přátelé!

ICCF vypisuje 7. otevřený turnaj ICCF Webchess Open na serveru ICCF.

Turnaj je otevřen všem korespondenčním hráčům bez ohledu na rating a dřívější zkušenosti s korespondenčním šachem. Hraje se ve skupinách o 7 hráčích, partie se započítávají do ratingu ICCF.

Turnaj má 3 stupně – předkolo, semifinále a finále. Do semifinále postupuje pouze vítěz skupiny předkola (při dělení míst se použije tie-break).

Start předkola: 31. 1. 2017

Start semifinále je plánován na leden 2019 (případně dříve, budou-li ukončeny skupiny předkola) a start finále na leden 2021 (případně dříve, budou-li ukončeny semifinálové skupiny).

Přihlášky:

a) přes SKŠ v ČR, výhradně e-mailem na adresu: international@skscr.cz

Sběrem přihlášek a komunikací s přihlášenými hráči je za MÚ pověřen vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

b) pomocí Direct Entry přímo přes server ICCF (Nové turnaje (New Events) –> vyhledat název turnaje –> Vstoupit (Enter), dále postupovat podle pokynů na obrazovce)

Startovné:

a) při přihlášce přes SKŠ v ČR – Kč 210,– za 1 skupinu,

b) při přihlášce přes Direct Entry se startovné zobrazuje v průběhu procesu přihlášení.

Lze se hlásit do více skupin předkola najednou. Noví hráči v ICCF mají právo hrát 1 skupinu zdarma. Za nové hráče v ICCF se považují hráči, kteří ještě nemají ICCF_ID, nebo již mají ICCF_ID, ale dosud nesehráli v ICCF žádnou partii zahrnutou do ratingu ICCF. Tito hráči zašlou své osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, země) pořadateli turnaje Russellu Sherwoodovi (nttc@iccf.com). Pokud by tito hráči chtěli hrát více skupin, pak každá další skupina podléhá placení startovného.

Uzávěrka přihlášek:

a) při přihlášce přes SKŠ v ČR: 26. 12. 2016

b) při přihlášce pomocí Direct Entry: 31. 12. 2016

Hráči, kteří se budou hlásit prostřednictvím SKŠ v ČR, musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ nejméně na roky 2016-2017.

Ceny:

Vítězové skupin předkola obdrží voucher v hodnotě 20 €.

Vítězové skupin semifinále obdrží voucher v hodnotě 50 €.

Finále bude dotováno cenovým fondem 2 000 €.

V případě děleného místa budou peněžité ceny rozděleny mezi hráči na děleném místě. Druhy a způsob použití voucherů budou upřesněny později.

Další podrobnosti viz https://www.iccf.com/message?message=954 (v angličtině).

 

Plzeň 28. 11. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ