7. MČR tříčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF odstartuje již 1. února 2017!

Hraje se prostřednictvím webserveru ICCF, dvoukolově, za účasti nejvýše 9 družstev!

Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech tří hráčů!

Přihláška družstva musí obsahovat:

a) přesný název družstva (je vhodné volit názvy bez háčků, čárek a kroužků, neb na webserveru ICCF se diakritika stejně nezobrazí!),

b) jméno kapitána družstva,

c) jméno zástupce kapitána družstva,

d) soupisku družstva s těmito povinnými údaji o jednotlivých hráčích:

     – číslo šachovnice, na níž bude dotčený člen družstva hrát;

     – jméno a příjmení;

     – ID ICCF (kvůli jednoznačné identifikaci hráčů při shodě jejich jmen i příjmení).

Přihlásit se však mohou i jednotlivci, z nichž budou následně vytvořena družstva vedoucím DÚ!

UPOZORNĚNÍ:        

Všichni zájemci o tuto soutěž musejí mít zaplacené členské příspěvky alespoň na roky 2017 + 2018 a startovné ve výši 160 Kč. Při nedodržení této povinnosti (rozhodující je stav na účtě SKŠ k 10. 1. 2017, 23.59 hod.) je přihláška neplatná!

Osoba odpovědná za organizaci turnaje: Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ

Přihlášky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu home@skscr.cz!

Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2017

 

Pardubice 27. 12. 2016

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ