Název turnaje:  1. JARNÍ POHÁR

Zahájení turnaje: 20.03.2017

Způsob hry: prostřednictvím webserveru ICCF, jednokolově, podle atuálně platných pravidel SKŠ pro tento způsob hry 

Ceny: Vítěz turnaje obdrží pohár, diplom a rovněž přednostní právo účasti v libovolném mezinárodním zvacím turnaji pořádaném SKŠ (s možností uhrát si normu na některý z titulů ICCF). Nutným předpokladem pro přednostní zařazení do takového turnaje je však splnění požadavku na výši minimálního Elo stanovenou pořadatelem!

2. místo – medaile a diplom

3. místo – medaile a diplom

Právo účasti: Přihlásit se může každý zájemce! Všichni přihlášení hráči budou seřazeni od nejnižšího Elo k nejvyššímu a z nich pak bude do turnaje zařazeno maximálně 19 z nich – těch s nejnižším Elo!

Tento unikátní turnajový model prezentuje zcela novou myšlenku – dát šanci méně výkonným a začínajícím hráčům utkat se i se silnějšími soupeři a v lepším případě si vybojovat dokonce přednostní účast v mezinárodních zvacích turnajích pořádaných SKŠ, v nichž se hraje o normy ICCF.

Podmínky účasti: Uhrazené členské příspěvky alespoň na roky 2017 a 2018 a zaplacení startovného.

Startovné: 160 Kč

Přihlášky: Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz, a to nejpozději do 28.02.2017!                      

V případě jakýchkoliv dotazů bez váhání kontaktujte vedoucího DÚ na níže uvedené e-mailové adrese.                                

Pardubice 31.01.2017

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ

E-mail: sykora@skscr.cz