Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 41. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2017

Přihlášky:

 • e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení hráče,
 • Elo k 1. 4. 2017 (2017/2),
 • e-mailovou adresu,
 • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2017-2018.

Uzávěrka přihlášek: 10. 5. 2017

Kvalifikace:

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

 • účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,
 • účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 1. 2014) nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů,
 • první dva vítězové ze skupin Předkola,
 • účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 4. 2014) nebo získali nejméně 60 % možných bodů,
 • účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě (platí pro turnaje startované od 1. 1. 2014) nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li kategorie turnaje IX nebo vyšší,
 • první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li kategorie turnaje VIII nebo nižší,
 • hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2017 zbývá udělit ještě tři divoké karty – viz níže),
 • držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem vyšším než 2500,
 • držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem vyšším než 2450,
 • držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem nad 2400,
 • hráči s fixním ratingem nad 2550.

Pro kvalifikaci podle titulů i), j), k) se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

ICCF_ID

Jméno

Kvalifikace

Druh

Platnost do

131128

Lounek, Jan

2011 1.2.1.b z WCCC31CT05

Plná

3. 8. 2017

130822

Mašek, Jan

2015 1.2.1.d z WCCC39PR11

Plná

5. 3. 2020

130766

Michálek, Miroslav

2013 1.2.1.c z WCCC37SF02

Plná

2. 6. 2018

130863

Mrkvička, Josef

2014 1.1.2.c z WCCC38SF07

Plná

11. 6. 2019

131053

Novák, Vratislav

2015 1.2.1.c z WCCC39SF08

Plná

9. 10. 2019

130142

Pospíšil, Ludvík

2013 1.2.1.c z WCCC37SF10

Plná

4. 6. 2018

130999

Straka, Zdeněk

2013 1.2.1.a z WCCC28F

Plná

2. 3. 2020

 

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné: 1 030,- za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d)), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Skupiny mají obvykle 13 hráčů, ve zvláštních případech může startér rozšířit počet hráčů na 15 až 17. Pokud počet přihlášek nebude dělitelný 13, má startér právo odmítnout účast hráčům s kvalifikačním titulem j) a k) a s nejnižším ratingem. Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Divoké karty:

Pro rok 2017 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 41. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byly přiděleny

 • 2 divoké karty pro účast v Předkole (a nevyčerpány),
 • pro účast v Semifinále, jsou tedy k dispozici všechny 3 divoké karty.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 10. 5. 2017 na stejné e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

 

Plzeň 17. 3. 2017

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ