Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé – koršachisté,

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje finále 29. Mistrovství České republiky

Startuje se 1. května 2017.
Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů.

Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově.

Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:

1) Umístili se v předchozím finále v první polovině startovního pole (např. při účasti 13 hráčů na 1. – 6. místě, při 15 hráčích na 1. – 7. místě apod.),
2) Zvítězili v semifinále a v době startu finále mají Elo alespoň 2300.
Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů 1) nebo 2) mají právo startu v jednom finále za každou získanou kvalifikaci. Každá kvalifikace má platnost čtyři roky od data ukončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné, se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300, ze kterých budou  – na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Pozor!!!

Nutnou a nekompromisní podmínkou pro zařazení do soutěže je včasná úhrada členských příspěvků na roky 2017 a 2018 a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz nejpozději do  13. 4. 2017!

Pardubice 05.04.2017

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
E-mail: sykora@skscr.cz