Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 42. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2018

Přihlášky:

  • e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno a příjmení hráče,
  • ICCF_ID
  • Elo k 1. 4. 2018 (2018/2),
  • e-mailovou adresu,
  • kvalifikační titul (viz níže).

 

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2018-2019.

Uzávěrka přihlášek: 8. 5. 2018

Kvalifikace:

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů,

d) první dva vítězové ze skupin Předkola,

e) účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů (nevztahuje se na Světové poháry Veteránů),

f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,

g) první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2450 nebo nižší,

h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2018 zbývá udělit jednu divokou kartu – viz níže),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem vyšším než 2500,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem vyšším než 2450,

k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem nad 2400,

l) hráči s fixním ratingem nad 2550.

Pro kvalifikaci podle těchto pravidel se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

ICCF_ID

Jméno

Kvalifikace

Druh

Platnost do

 

131181

Hrubčík, Martin

2016 1.2.1.d z WCCC40PR06

Plná

18. 8. 2020

 

 

130371

Hýbl, Vladislav

2016 1.2.1.d z WCCC40PR01

Plná

EOT+3y

 

 

130766

Michálek, Miroslav

2013 1.2.1.c z WCCC37SF02

Plná

2. 6.2018

 

 

130863

Mrkvička, Josef

2014 1.1.2.c z WCCC38SF07

Plná

11. 6. 2019

 

 

131053

Novák, Vratislav

2015 1.2.1.c z WCCC39SF08

Plná

9. 10. 2019

 

 

139169

Pavlíček, Miroslav

2014 1.2.1.e z World Cup 19 (DiamJub)

Plná

3. 10. 2019

 

 

130142

Pospíšil, Ludvík

2013 1.2.1.c z WCCC37SF10

Plná

4. 6. 2018

 

 

130999

Straka, Zdeněk

2013 1.2.1.a z WCCC28F

Plná

2. 3. 2020

 

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné: 1 030,- za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d), týká se pánů Hýbla a Hrubčíka), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Skupiny mají obvykle 13 hráčů, ve zvláštních případech může startér rozšířit počet hráčů na 15 až 17. Pokud počet přihlášek nebude dělitelný 13, má startér právo odmítnout účast hráčům s kvalifikačním titulem j) a k) a s nejnižším ratingem. Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Divoké karty:

Pro rok 2018 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 42. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byly přiděleny

  • 2 divoké karty pro účast v Předkole (a vyčerpány),
  • pro účast v Semifinále je tedy k dispozici  1 divoká karta.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 8. 5. 2018 na stejné e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

 

Plzeň 7. 3. 2018

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ