Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Turnaje kandidátů k 38. MS 2018. Hraje se na webserveru ICCF, tempo hry 10 tahů / 50 dnů.

Start turnaje: 20. 9. 2018

Uzávěrka přihlášek: 28. 7. 2018

Startovné: v případě postupu ze Semifinále (bod c) níže) se startovné neplatí, ve všech ostatních případech je startovné Kč 620,-. Hráči musí jako obvykle mít zaplaceny členské příspěvky SKŠ min. na roky 2018-2019.

Přihlášky přes webovou stránku ICCF: postup viz https://skscr.cz/podrobne-vysvetleni-noveho-systemu-prihlasek-do-turnaju-iccf/

Podmínky účasti: do Turnaje kandidátů jsou oprávněni přihlásit se tito hráči:

  • účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Finále, kteří získali nejméně 50 % možných bodů,
  • účastníci některého z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří skončili na 2. místě (toto pouze ve výjimečném případě, kdy do Finále postupuje pouze vítěz skupiny), na 3. a 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Finále,
  • hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve skupinách Semifinále,
  • hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále Světového poháru (World Cup, netýká se Finále Světového poháru Veteránů),
  • hráči, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve finále
  • všichni předcházející mistři světa v korespondenčním šachu,
  • držitelé titulu velmistr (GM), kteří splnili minimálně 5 velmistrovských norem,
  • hráči s fixním ratingem 2600 a vyšším.

 

Komisař vrcholových turnajů ICCF poskytl následující seznam platných kvalifikací pro rok 2018:

130142

Pospíšil, Ludvík

GM

2015 1.3.1.c z WCCC39SF01 ZDARMA

15. 5. 2021

131093

Židů, Jan

GM

2014 1.0.11 z DJ 1. Chess 960 Final

20. 9. 2018

131093

Židů, Jan

GM

2014 1.3.1.b z WCCC34CT04

27. 11. 2019

 

Podle podmínky ad g) mají trvale platné kvalifikace pro Turnaj kandidátů GM Roman Chytilek (8 norem GM), GM Zdeněk Straka (10 norem GM), GM Jan Židů (6 norem GM).  

Pokud některý z dalších našich hráčů získá do termínu uzávěrky přihlášek kvalifikaci do Turnaje kandidátů dle některé z výše uvedených podmínek (zejména kvalifikací ze Semifinále MS), prosím, aby to neprodleně oznámil na international@skscr.cz.

Další informace:

Skupiny Turnaje kandidátů se obvykle hrají s 13 hráči. V případě potřeby má Komisař vrcholových turnajů právo zvýšit počet hráčů ve skupině na 15-17 nebo jejich počet snížit na 11.  

Obvykle jsou každý rok startovány 4 skupiny Turnaje kandidátů, z nichž postupují do Finále MS první 2 vítězové. Pokud počet přihlášek dosáhne maxima počtu hráčů pro 4 skupiny, pak může Komisař vrcholových turnajů rozhodnout o zvýšení počtu skupin. V tom případě má právo snížit počet postupujících pouze na vítěze skupiny.

 

Plzeň 22. 6. 2018

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ