Všem členům SKŠ v ČR s velkým zármutkem oznamuji, že v pátek 12. října 2018, ve věku 69 let, naše řady navždy opustil zapálený šachista, dlouholetý korespondenční hráč, poctivý účastník tuzemských i mezinárodních soutěží všeho druhu, pan Josef Šplíchal z Kutné Hory.
 
Věnujme našemu zesnulému šachovému příteli tichou vzpomínku.
 
Čest jeho památce.
 
Jan Židů
předseda SKŠ v ČR