P25 – 31. Mistrovství ČR jednotlivců – finále – vypsání soutěže!

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje

finále 31. Mistrovství České republiky.

Startuje se 1. května 2019.

Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů.

Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků,
popř. i dvoukolově.

Právo účasti mají hráči, kteří splňují některou z následujících podmínek:
1) Umístili se v předchozím finále v první polovině startovního pole (např. při
účasti 13 hráčů na 1. – 6. místě, při 15 hráčích na 1. – 7. místě apod.)
2) Zvítězili v semifinále a v době startu finále mají Elo alespoň 2300.

Hráči, kteří se kvalifikovali podle bodů 1) nebo 2) mají právo startu v jednom finále
za každou získanou kvalifikaci.
Každá kvalifikace má platnost čtyři roky od data ukončení turnaje, ve kterém ji hráč získal.
V přihlášce uvádějte na základě jaké podmínky se přihlašujete.

Pro případ nedostatku zájemců s právem přímé účasti, což je velice pravděpodobné,
se mohou jako náhradníci přihlásit hráči s ELO alespoň 2300,ze kterých budou
– na doplnění minimálního počtu hráčů ve skupině – vybráni ti s nejvyšším ELO.

Pozor!!!
Součástí přihlášky je uhrazení členských příspěvků na roky 2019 a 2020
a startovného ve výši 160 Kč.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu home@skscr.cz; nebo sykora@skscr.cz;
nejpozději do 08.04.2019!

Pardubice 29.03.2019

Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ ŘK SKŠ