Vážení přátelé,

blíží se zahájení Kongresu ICCF 2019 ve Vilniusu, kterého se zúčastním jako delegát SKŠ u ICCF, v době mé nepřítomnosti mne  v době od 18. 8. do 23. 8. 2019 včetně bude zastupovat můj zástupce pan Michal Volf, DiS. volf@skscr.cz. Kongresu se jako členka delegace ČR zúčastní i ekonomka SKŠ paní Ing. Alena Mrkvičková, MBA, kterou nebude v době její nepřítomnosti zastupovat nikdo.

Půjde zejména o standardní vyřizování přihlášek do turnajů ICCF a turnajů Evropské zóny, zadaných přes webovou stránku ICCF.

Uzavřeny jsou přihlášky do 8. ročníku Champions League (odstartován) a 12. Světového poháru Veteránů ICCF.

Z „hromadných“ turnajů běží momentálně pouze registrace hráčů do Semifinále Mistrovství Evropy jednotlivců 2019. Oznámení viz https://skscr.cz/semifinale-mistrovstvi-evropy-2019/. Zde je na přihlášky ještě dost času, protože uzávěrka přihlášek přes SKŠ je až 5. 9. 2019.

Plzeň 6. 8. 2019

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ