Vážení přátelé,

tak se přece i letos podařilo zorganizovat tradiční zápas Národní federace proti Zbytku Evropy, zápas Nizozemsko Zbytek Evropy bude uspořádán v listopadu 2019.

  1. Zápas bude hrán na serveru ICCF, platí Pravidla ICCF. Časová kontrola 10 tahů za 50 dnů, zdvojené počítání času po 20 dnech.
  2. Očekává se 50 až 60 šachovnic.
  3. Každá národní federace z Evropské zóny může nominovat do družstva Zbytek Evropy až 3 hráče. Požadavek na Elo není určen, budu postupovat podle zásady „prior tempore potior iure“, tj. kdo dřív přijde, ten dřív mele. Přihlášky zasílejte na adresu international@skscr.cz vedoucímu Mezinárodního úseku Josefu Mrkvičkovi. Startovné se neplatí, podmínkou je jako obvykle zaplacení členských příspěvků aspoň na roky 2019 a 2020. Termín pro přihlášky nejpozději do: 20. 9. 2019.
  4. Každý hráč bude hrát se svým soupeřem 2 partie (1 bílými a 1 černými).
  5. Start: 1. 11. 2019.
  1. Kapitáni družstev budou CCE Jan Bart Daatselaar (Nizozemsko) a GM Artis Gaujens (Zbytek Evropy). Rozhodčí bude CCM Razumikhin, Andrey Mikhailovich (Rusko).
  2. Pořadí šachovnic bude stanoveno v souladu s ratingy 2019/4.

 

Andrey Pavlikov, Zonální ředitel Evropské Zóny

Joop Jansen, delegát Nizozemska u ICCF

Plzeň 3. 9. 2019

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku SKŠ