Na základě usnesení č. 2019/32, které Řídicí komise SKŠ v ČR přijala dne 9. 11. 2019 v Praze, dochází od roku 2021 ke zvýšení ročního členského příspěvku z 200 Kč na 400 Kč

Změna přichází po dlouhých 14 letech, naposledy došlo ke zvýšení členského příspěvku v roce 2007 (schváleno již v roce 2005), a to rovněž o 100 %.

Toto opatření má své objektivní ekonomické důvody. Podpoří pokračování pořádání jak domácích, tak i mezinárodních turnajů, a to včetně poskytování zajímavých odměn pro úspěšné hráče.

Pro dosavadní systém placení členských příspěvků to však bude znamenat určité nezbytné kroky a administrativní zásahy, na které chci členy SKŠ v ČR upozornit:

1. Pro rok 2020 zůstávají členské příspěvky v původní výši, tj. 200 Kč. Ti hráči, kteří se přihlásili/přihlásí do některé ze soutěží v průběhu roku 2019, musejí mít dle našich stávajících pravidel členské příspěvky na rok 2020 uhrazené, takže zvýšení členského příspěvku od roku 2021 se jich zatím nedotkne.

2. Bude-li se hráč hlásit do soutěží startovaných v roce 2020, bude muset mít zaplacené členské příspěvky jak za rok 2020, tak i za rok 2021, tj. za rok 2020 ve výši 200 Kč a za rok 2021 již ve výši 400 Kč.

3. Řada členů SKŠ v ČR má už nyní zaplacené členské příspěvky do roku 2021, ale i na mnoho dalších let dopředu (samozřejmě v původní výši 200 Kč za 1 rok). V těchto případech se bude postupovat následovně:  

a) Má-li hráč uhrazené členské příspěvky do roku 2021, doplatí za rok 2021 částku 200 Kč (rozdíl mezi původní a novou výší členského příspěvku za rok 2021).

b) Má-li hráč uhrazené členské příspěvky na roky 2021 a 2022, tj. 2x 200 Kč, platby budou sloučeny do úhrady členského příspěvku za rok 2021. Obdobně se bude postupovat v případech, kdy byly zaplaceny členské příspěvky i na další roky. Např. hráč s předplacenými členskými příspěvky do roku 2025 (původně 5x 200 Kč) bude mít nově zaplaceno jen do roku 2022 (2x 400 Kč za roky 2021 a 2022) a za rok 2023 doplatí 200 Kč (rozdíl mezi původní a novou výší členského příspěvku za rok 2023).

Podle zásad ochrany osobních údajů (GDPR) nejsme bohužel oprávněni poskytnout členské základně celkovou přehlednou tabulku o zaplacených členských příspěvcích jednotlivých členů SKŠ v ČR. Nejste-li jisti/jisté, na které roky máte členské příspěvky zaplacené, konaktujte mě prostřednictvím e-mailové adresy mrkvickova@skscr.cz, ráda Vám tento údaj sdělím.

Na výše uvedené e-mailové adrese Vám jsem k dispozici i v případě jakýchkoliv dalších dotazů souvisejících s členskými příspěvky, popř. platbami obecně.

Praha 25. 11. 2019

Ing. Alena Mrkvičková MBA, ekonomka SKŠ v ČR