Vážení přátelé!

S okamžitou platností je možno hlásit se do Semifinále 44. MS v KŠ. Hraje se na webserveru ICCF, standardní časová kontrola 50 dnů na 10 tahů.

Start: 20. 6. 2020

Přihlášky:

  • Přes webovou stránku ICCF návod viz web SKŠ „Dokumenty ICCF“ „Podrobné vysvětlení nového systému přihlášek do turnajů ICCF“.
  • Platba startovného buď na účet SKŠ nebo přes Direct Entry.

Přihláška musí obsahovat:

  • kvalifikační titul (viz níže).

Přihlášení hráči musí mít uhrazeny členské příspěvky SKŠ minimálně na roky 2020-2021.

Uzávěrka přihlášek: 5. 5. 2020

Kvalifikace:

Kvalifikaci pro přihlášku do Semifinále mají tito hráči:

a) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Finále, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

b) účastníci jednoho z předchozích nebo právě probíhajících Turnajů kandidátů, kteří získali nejméně 50 % možných bodů, pokud nezískali vyšší kvalifikaci,

c) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících Semifinále, kteří skončili na 3. nebo 4. místě nebo získali minimálně 60 % možných bodů, ale nekvalifikovali se do Turnaje kandidátů

d) první dva vítězové ze skupin Předkola,

e) účastníci finále Světového poháru (World Cup), kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo získali nejméně 60 % možných bodů (nevztahuje se na Světové poháry Veteránů a na Světové poháry v Chess960),

f) účastníci jednoho z předchozích nebo probíhajících finále Mistrovství Evropy, kteří skončili na 3. nebo 4. místě, nebo dosáhli minimálně 60 % možných bodů, je-li průměrný rating turnaje 2451 nebo vyšší,

g) první dva vítězové minulého nebo probíhajícího finále Mistrovství Evropy, je-li průměrný rating turnaje 2450 nebo nižší,

h) hráči, kteří byli nominováni svou národní federací a mají v okamžiku nominace rating 2400 nebo vyšší (pro rok 2020 zbývá udělit jednu divokou kartu – viz níže),

i) držitelé titulu Mezinárodní mistr (IM) s fixním ratingem 2500+,

j) držitelé titulu Mezinárodní mistr vyšší třídy (SIM) s fixním ratingem 2450+,

k) držitelé titulu Velmistr (GM) s ratingem 2400+,

l) hráči s fixním ratingem 2550+.

Pro kvalifikaci podle těchto pravidel se uznávají ratingy publikované v posledních 12 měsících před okamžikem podání přihlášky.

  1. Každý hráč s fixním ratingem 2450+ může požádat o zařazení do skupiny Semifinále WCCC. Hráči s nejvyšším ratingem budou však přijati pouze pro doplnění skupiny, pokud počet přihlášek nebude násobkem 13 nebo 15.

Seznam hráčů s platnou kvalifikací, poskytnutý Komisařem vrcholových turnajů ICCF:

ICCF_ID Jméno Kvalifikace Druh Platnost do
130825 Machýček, Lubomír 2017 1.2.1.d z WCCC41PR09 Plná 14. 12. 2021
130766 Michálek, Miroslav 2015 1.2.1.c z WCCC39SF01 Plná 15. 05. 2021
130863 Mrkvička, Josef 2017 1.1.2.c z WCCC41SF06 Plná 31. 08. 2022

Pokud se domníváte, že Vaše jméno a kvalifikace v seznamu chybějí, prosím, abyste mi to obratem sdělili!

Startovné: 1 030,- za 1 skupinu

Startovné se neplatí pouze v případě postupu z Předkola (kvalifikační titul d), týká se pouze pana Machýčka), ve všech ostatních případech se startovné platí.

Skupiny mají obvykle 13 hráčů, ve zvláštních případech může startér rozšířit počet hráčů na 15 až 17. Pokud počet přihlášek nebude dělitelný 13, má startér právo odmítnout účast hráčům s kvalifikačním titulem i) j) k) a l) a s nejnižším ratingem 2020/2. Přihlášky do více než 1 skupiny budou použity pouze pro doplnění volných míst ve skupinách.

Divoké karty:

Pro rok 2020 byly SKŠ přiděleny dohromady pro Předkolo a Semifinále 44. MS celkem 3 divoké karty.

Rozhodnutím ŘK SKŠ byly přiděleny

  • 2 divoké karty pro účast v Předkole (a vyčerpány),
  • pro účast v Semifinále je tedy k dispozici 1 divoká karta.

Zájemci o tuto divokou kartu nechť se hlásí ve stejném termínu, tj. do 5. 5. 2020 na e-mailové adrese international@skscr.cz. Připomínám, že nutnou (nikoli postačující) podmínkou pro udělení divoké karty je Elo 2400+.

Hodnota Elo bude vzata z ratingové listiny 2020/2 platné od 1. 4. 2020 a/nebo z aktuální ratingové listiny FIDE.

Plzeň 9. 3. 2020

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ