Vážení přátelé, následuje překlad dopisu Prezidenta ICCF E. Rucha

(zdůrazňuji, že následující opatření se týká poštovních turnajů ICCF a nikoli domácích poštovních turnajů SKŠ: J. Mrkvička)

Kvůli zhoršování podmínek pandemie koronaviru po celém světě, Výkonný výbor ICCF se společně s kanceláří poštovních turnajů rozhodl okamžitě zastavit čas na rozmyšlenou v poštovních turnajích ICCF.

Toto rozhodnutí bylo přijato s úvahou těžkostí spojených  s přijímáním a odesíláním tahů pro některé hráče. Proto se Výkonný výbor ICCF se po dohodě s pořadatelem poštovních turnajů Gian-Mariou Tanim rozhodl neutralizovat čas na rozmyšlenou (tj. „zastavit hodiny“) ve všech poštovních soutěžích ICCF od 15/03/2020 do 31/05/2020.

Prosím vezměte na vědomí, že to neznamená, že partie hrané poštou musí být pozastaveny; povzbuzujeme hráče, aby pokračovali v partiích hraných poštou, pokud jim to okolnosti dovolí.

Výkonný výbor ICCF si přeje, aby ve všeobecné spolupráci byla pozitivně a rychle vyřešena tato náročná situace. Naše myšlenky a přání patří těm, kteří byli bolestně a tragicky zasaženi touto pandemií.

S úctou,
Eric Ruch
Prezident ICCF

Překlad do češtiny: Ing. Josef Mrkvička vedoucí MÚ